← Till Tidningen Global
Radar

Hans Blix: Press på Iran har ekonomiska motiv

Hans Blix, tidigare generalsekreterare för FN:s atomenergiorgan IAEA.

Brutet kärnenergiavtal, omfattande sanktioner och uppskruvad krigsretorik. En del av motivet bakom USA:s ökande press mot Iran är att hindra att landet blir en ekonomisk stormakt i Mellanöstern.

Det säger Hans Blix, tidigare generalsekreterare för FN:s atomenergiorgan IAEA.

USA/IRAN För drygt ett år sedan drog sig USA ensidigt ur det avtal som syftar till att begränsa Irans möjligheter att utveckla kärnvapen. Det följdes av omfattande sanktioner mot Iran, vars oljeexport nu mer eller mindre stoppats.

Och de senaste veckorna har USA påstått att Iran utgör ett militärt hot mot amerikanska intressen i Mellanöstern.

Hans Blix, tidigare generalsekreterare för FN:s atomenergiorgan IAEA, är kritisk till USA:s beslut att lämna kärnenergiavtalet, som han anser fungerade väl.

– Det är en våldsam kränkning av FN-stadgan som USA har begått. Man talar allmänt om att USA har dragit sig ur kärnenergiavtalet, men det var en diplomatisk uppgörelse som lades fram inför och godkändes enhälligt av säkerhetsrådet. Det var bindande för alla medlemmar i FN, säger Blix och tillägger:

– Man drar sig inte ur ett beslut i säkerhetsrådet, man bryter mot det. Och inte nog med det, USA uppmanar – med påtryckningar mot alla andra stater – att följa i detta brott mot säkerhetsrådets beslut.

Omfattande sanktioner

Blix syftar på de omfattande sanktioner som USA har infört mot Iran, och som andra länder med hot om bestraffning har tvingats rätta sig efter.

President Donald Trump meddelade i fredags att USA skickar 1 500 soldater till Mellanöstern – styrkor som syftar till att skydda amerikanska intressen efter de påstådda hoten från iranskt håll. Försvarshögkvarteret Pentagon hävdar bland annat att revolutionsgardet, en gren av den iranska försvarsmakten, ligger bakom sabotaget av fyra fartyg i vattnen utanför Förenade arabemiraten.

Hans Blix tror inte att USA – och framförallt inte Donald Trump – är ute efter en väpnad konflikt med Iran. Men han varnar för att situationen av misstag kan utlösa en sådan.

– Man blåser upp ett väldigt hot och hoppas att detta ska ge en del av den avkastning man vill ha, utan att behöva verkställa hotet. Den stora risken är att det slår gnistor, säger han.

Ekonomiskt hot

Avkastningen är att USA:s allierade i regionen blir av med konkurrensen från ärkefienden Iran, enligt Blix.

– Jag har en tanke om att det egentligen handlar om att USA ekonomiskt vill försvaga Iran och hindra landets ekonomiska utveckling. För det är ett stort, starkt, mycket aktivt land med en välutbildad befolkning. Det ser USA som ett hot mot sina närmsta vänner i regionen, nämligen Saudiarabien och Israel.

Blix konstaterar att den israeliska militären inte längre bedömer att Iran utgör ett militärt hot. Inte heller har Iran i dagsläget några planer på att skaffa kärnvapen, tror Blix.

– Iran har hävdat att de aldrig haft som avsikt att utveckla kärnvapen. Det kanske man inte behöver tro på. Men man har större anledning att tro på USA:s underrättelsetjänst CIA, som sagt att Iran lade de planerna på hyllan 2003. Det är rätt länge sedan.