← Till Tidningen Global
Radar

60 000 i läger efter cyklonerna i Moçambique

Cyklonen Idai slog till mot Moçambique den 14 och 15 mars.

I mars slog cyklonen Idai till mot Afrikas östkust och i april drog cyklonen Kenneth in över norra Moçambique. Nya uppgifter från FN:s livsmedelsprogram, WFP, visar att fler än 2,1 miljoner av de 31 miljoner invånarna i Moçambique drabbades.

Av dessa är det minst 60 000 människor i landets centrala och norra delar som fortfarande bor i tillfälliga läger. Omkring 1,67 miljoner människor är fortfarande beroende av livsmedelsbistånd, sjukvård och vattenleveranser från staten och hjälporganisationer, enligt WFP.

Enligt officiella uppgifter omkom över tusen personer medan skolor, sjukhus, vägar, broar och många offentliga byggnader förstördes.

I början av maj meddelade Världsbanken att organet kommer att bidra med motsvarande 545 miljoner dollar till de som drabbats av cyklonens framfart i Moçambique, Malawi och Zimbabwe. Sammanlagt 350 miljoner dollar avsätts för Moçambique.

Världsbankens chef David Malpass säger att pengarna ska användas till att bygga upp vattenförsörjningen, förebygga sjukdomar, och till annan återuppbyggnad. Pengar ska också användas för att trygga livsmedelsförsörjningen, stärka det sociala skyddet och för att bygga upp effektiva system för tidig varning i riskområden.

Men det kommer inte att bli lätt att bygga upp det som förstörts.

Cyklonerna Idai och Kenneth slog till mot Moçambique samtidigt som landet sedan 2015 är drabbat av en ekonomisk nedgång. Biståndsgivare avslutade sina budgetstöd till landet sedan det uppdagats att den moçambikiska regeringen tagit lån som hållits hemliga för parlamentet och allmänheten. Det förvärrade den ekonomiska krisen ytterligare och tvingade fram ett åtstramningsprogram.

Moçambique hade en BNP-tillväxt på 3,3 procent 2018, långt under de i genomsnitt 7 procent som uppmättes mellan 2011 och 2015, uppger Världsbanken.

Enligt landets skattemyndighet tvingades fler än 2 900 företag lägga ner under 2016 och 2017 till följd av den ekonomiska krisen. Arbetslösheten har ökat i landet och ligger nu på runt 21 procent, enligt Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Trots de stora skulderna väntas landets ekonomi växa med 4 procent i år, enligt Internationella valutafonden. Inkomster från naturgas väntas uppgå till 95 miljarder dollar under de kommande 25 åren.

Men för närvarande får många kämpa på för att klara vardagen.

– Den rådande situationen i landet är dålig. Levnadsomkostnaderna är för höga och köpkraften hos befolkningen minskar. Och det har blivit värre efter cyklonerna Idai och Kenneth, säger António Sabonete, som säljer kläder i staden Tete i västra Moçambique.

I staden Beira som totalförstördes av cyklonen Idai har befolkningen börjat återvända. Gervasio John är en av dem. Han berättar att han bygger upp sitt hem på nytt i Manga Mascarenha i Beira. Han gör det med egna pengar, eftersom det inte finns någon hjälp från staten för återuppbyggnad av bostäder.

– Det är inte lätt men jag måste göra någonting för att börja om på nytt efter Idai, trots att det inte finns några pengar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV