← Till Tidningen Global
Radar

Fortsatt kontroll av textilindustrin i Bangladesh

Khadiza Begum, 24, överlevde när fabriken Rana Plaza i Dhaka rasade.

En överenskommelse för bättre arbetsmiljö inom textilindustrin i Bangladesh förlängdes i söndags med ett år. Trots förlängningen finns frågetecken menar nätverket Clean Clothes Campaign, och fackliga ledare varnar för försämringar i säkerhetsarbetet som pågått sedan Rana Plaza-katastrofen 2013.

BANGLADESH Det har gått drygt sex år sedan den stora katastrofen i Rana Plaza i Dhaka i Bangladesh då en fabriksbyggnad rasade samman – minst 1 134 textilarbetare omkom i olyckan.

Några veckor senare kom fack och internationella klädmärken fram till en överenskommelse för att göra arbetsplatserna säkrare, The Bangladesh Accord on Fire and Bulding Safety. I söndags förlängdes överenskommelsen med ytterligare ett år efter ett beslut i domstol. Under den perioden ska klädmärkena, där bland andra H&M ingår, tillsammans med arbetsgivarorganisationen Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) och fackföreningar, skapa en ny institution som ska ta över Bangladesh-överenskommelsens uppgifter.

Trots förlängningen varnar nu fackliga ledare för att försämringar i inspektionerna av fabrikerna kommer att utsätta arbetare för fara. Babul Akter, ordförande för Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation, säger till Reuters att de nya villkoren kommer att äventyra textilarbetarnas säkerhet eftersom överenskommelsens oberoende sätts på spel.

Clean Clothes Campaign menar att det finns oklarheter i söndagens förlängning, bland annat då arbetsgivarorganisationen BGMEA har getts större inflytande vilket kan påverka säkerhetsarbetet som görs genom överenskommelsen. BGMEA ska också ta plats på det kansli från vilket arbetet sköts vilket kan påverka huruvida arbetare vågar rapportera säkerhetsbrister på sina arbetsplatser.

Parterna ska under året bygga upp ett nationellt råd för säkerhet och kontroll av arbetsplatserna. Clean Clothes Campaign invänder att det inte framgår i söndagens domslut hur rådets beslutsfattande struktur ska se ut, hur arbetet ska finansieras eller om dess kontroller och beslut ska vara juridiskt bindande.

För att säkra arbetsmiljön för landets textilarbetare är det därför viktigt att det kontrollsystem som byggts upp inom Bangladesh-överenskommelsen garanteras i det nya rådet, skriver Clean Clothes Campaign på sin hemsida.

Katastrofen vid Rana Plaza inträffade den 24 april 2013. Dagarna innan hade arbetare varnat arbetsgivarna för sprickor i byggnaden. Trots det pressades arbetarna, de flesta kvinnor, med hot om uteblivna löner in till sina arbetsplatser där de sydde kläder till stora varumärken som H&M och Gap. Innan klockan nio på morgonen började åttavåningsbyggnaden att rasa – det tog bara 90 sekunder för den att falla samman och för att det som har kallats ett industriellt massmord att bli ett faktum.

The Bangladesh Accord on Fire and Bulding Safety gäller för 1 674 fabriker och sedan undertecknandet 2013 har 1 329 klagomål kring säkerheten i arbetsmiljön tagits upp. Lite drygt 900 av dessa anmälningar rörde säkerhet och hälsa och fram till i april hade 35 000 kontroller och uppföljande kontroller gjorts, och omkring 140 000 brand-, elektricitets- eller anläggningsrisker hade upptäckts. Det framgår av rapporten Calling for Remedy av International Labor Rights Forum. Förra året förnyades överenskommelsen och omkring 190 klädmärken och återförsäljare skrev då under 2018 Transition Accord.

Bangladesh regering har drivit att överenskommelsens arbete ska övertas av den statliga kontrollinstans, Remediation Coordination Cell (RCC), som etablerats men som kritiseras för att inte nå upp till en acceptabel standard. Bangladesh är världens näst största klädexportör efter Kina. Inkomsterna från textilindustrin utgör en stor del av landets årliga exportinkomster, och fyra miljoner arbetar i landets omkring 4 000 textilfabriker.