← Till Tidningen Global
Radar

Antalet internflyktingar ökar i världen

Under förra året tvingades ytterligare 28 miljoner människor på flykt inom sitt eget land, uppger Norska flyktingrådet och organisationen IDMC, som följer internflyktingars situation i världen.

MIGRATION Rekordmånga är på flykt inom sina länder – hela 41 miljoner är nu så kallade internflyktingar i världen.

Över 16 miljoner människor blev hemlösa och tvingades fly på grund av väderrelaterade katastrofer, främst översvämningar, cykloner, tyfoner och orkaner. Filippinerna är särskilt utsatt, enligt en rapport från IDMC och Norska flyktingrådet.

I genomsnitt riskerar 17,8 miljoner människor att tvingas på flykt varje år till följd av översvämningar – och det gäller främst de som lever i städer och deras utkanter.

– Årets rapport är en tråkig påminnelse om de akuta behoven hos internflyktingarna och hur människor gång på gång tvingas fly, säger Alexandra Bilak, chef för IDMC.

– Det här borde fungera som en väckarklocka för världens ledare. Miljoner människor som tvingades fly från sina hem i fjol sviks på grund av ineffektiv nationell styrning och bristfällig diplomati. Eftersom de inte korsat någon gräns får de knappt någon global uppmärksamhet, säger Jan Egerland, generalsekreterare för Norska flyktingrådet.

De flesta som tvingas lämna sina hem söker sig till städer för skydd men många lever oskyddat och kan återigen tvingas ge sig av, skriver rapportförfattarna. De efterlyser ett starkare fokus på internflyktingar och katastrofberedskap.

Det katastrofförebyggande arbetet är bristfälligt enligt brittiska Overseas Development Institute som tagit fram siffror som visar att endast 0,4 procent av den totala summan av det internationella biståndet använts till detta under de senaste 20 åren.

– Om det till syvende och sist är så att regeringar inte har ett intresse eller incitament att investera för att minska flykten inom länder så kommer det inte hända, säger Bina Desai från IDMC.

Hon påpekar att många människor drivs på flykt flera gånger. I Somalia har myndigheterna tvingat tusentals internflyktingar att lämna informella bosättningar. Myndigheter har rivit hus och gjort flyktingar hemlösa igen. I december tvingades 35 000 människor bort i samband med en konflikt om markägande.

– Alla människor på flykt har rätt till skydd och det internationella samfundet har en skyldighet att säkerställa det, understryker Jan Egerland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV