← Till Tidningen Global
Radar

Snart lever EU-länderna på ”lånade” resurser

Fredagen den 10 maj har EU-länderna använt 2019 års budget av förnybara resurser.

Om hela världen konsumerade som EU skulle resurserna för i år ta slut redan i morgon.
Sverige är ett av länderna i EU som lämnar störst avtryck på klimatet.

KLIMAT ”Overshoot day”, dagen då den årliga budgeten av förnybara resurser tar slut, brukar infalla i augusti och tidigare och tidigare för varje år. Men om konsumtionen såg likadan ut i resten av världen som den gör i EU-länderna skulle dagen inträffa redan den 10 maj, enligt en sammanställning som Global Footprint Network har gjort.

EU utgör 7 procent av jordens befolkning men använder 20 procent av resurserna. Det innebär att det skulle behövas 2,8 jordklot om alla människor i världen levde som en genomsnittlig EU-invånare.

– I Europa konsumerar vi mer än vad naturen klarar av att producera och konsumtionen är beroende av resurser från andra delar av världen, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på Världsnaturfonden WWF.

Stort klimatavtryck

Enligt rapporten är Sverige ett av de länder i Europa som lämnar störst avtryck på klimatet.

– Vi är relativt duktiga på att minska utsläpp inom landets gränser. Men tittar man på Sveriges ekonomi ser man att vi har en hög materiell konsumtion och i stor grad är beroende av importerade varor som gett upphov till klimatutsläpp och annan miljöpåverkan när de producerades. Därför är det inte förvånande att vi har ett större klimatfotavtryck än många andra länder, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.

Hållbart livsmedelssystem

För att vända den negativa trenden anser WWF att EU bör anta en europeisk hållbarhetspakt. De viktigaste frågorna för EU att arbeta med, enligt WWF, är bland annat att skapa ett hållbart livsmedelssystem, att göra investeringar för att naturen ska återhämta sig, att arbeta för en hållbar finansmarknad och att ta hand om haven.