← Till Tidningen Global
Radar

Inre gränskontroll förlängs ett halvår

En passkontrollant på väg ombord för att kontrollera ett Öresundståg på station Hyllie utanför Malmö i januari 2018.

SVERIGE Regeringen förlänger, som väntat, de inre gränskontrollerna med sex månader. Och det är sannolikt inte sista gången det sker.

Beslutet tas på dagens regeringssammanträde. Enligt regeringen kvarstår villkoren för att de ska vara kvar, enligt EU:s regler och lagar för Schengensamarbetet. Det finns, enligt inrikesminister Mikael Damberg (S), även fortsatt ett förhöjt terrorhot, och kontrollen av EU:s yttre gränser fungerar inte som den ska. Men Damberg anser att det också av andra skäl finns anledning att behålla dem.

– Jag menar ju att den inre gränskontrollen som vi har nu också har ett brottsbekämpande inslag, vi får möjlighet att bekämpa de internationella stöldligorna som polisen menar ligger bakom en stor andel av villainbrotten och stölder av båtmotorer, säger Damberg.

Inrikesministern ska inom kort till Nederländerna för att studera sätt att med kameror övervaka gränser för att snabbare känna igen misstänkta fordon och personer. Det kan ge effektivare kontroller, hoppas han.

Förlängningen gäller från den 12 maj till den 11 november. Första gången regeringen beslutade om inre gränskontroll var i november 2015.

Sverige har fått mycket kritik av Schengensamarbetets inspektörer för brister i gränskontrollerna, både de yttre och inre. Polisen begärde, i sitt budgetunderlag till regeringen för åren 2020-2022, mer pengar, totalt 600 miljoner för att klara gränsjobbet.