← Till Tidningen Global
Radar

Experter kräver att personer med funktionsnedsättning inkluderas

Närmare 15 procent av världsbefolkningen, runt en miljard människor, har en eller flera funktionsnedsättningar.

Genom de globala utvecklingsmålen slår världens länder fast att inga grupper ska tillåtas hamna på efterkälken. Trots det förblir personer med funktionsnedsättning bland de allra fattigaste och mest eftersatta. FN-experter menar att arbetet för inkludering måste intensifieras.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Uppskattningsvis 15 procent av världens befolkning har en eller flera funktionsnedsättningar. Det motsvarar en miljard människor. Många av dem får inte sina rättigheter tillgodosedda utan möts i stället av diskriminering och övergrepp, samtidigt som unga med funktionsnedsättning inte får möjlighet att gå i skolan eller arbeta, eller får den vård de har behov av.

– Barn med funktionsnedsättning måste kunna påverka alla frågor som har en inverkan på deras liv. De måste erbjudas möjligheten att nå sin fulla potential och att kunna utöva alla sina mänskliga rättigheter – och för att nå dit måste vi förändra både våra attityder och de yttre omständigheterna, sade FN:s chef för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, nyligen.

Personer med funktionsnedsättning tillhör de allra fattigaste i många av världens länder – och fattigdom är dessutom en viktig orsak till att människor drabbas av funktionsnedsättningar. I de flesta samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de allra mest marginaliserade.

Catalina Devandas Aguilar, som är FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, slog nyligen fast att barn med funktionsnedsättning ofta hamnar på institutioner och i avskilda miljöer. Det är ett övergrepp som enligt henne begås i ”massiv skala” på global nivå. Många miljontals barn uppges hållas isolerade på olika former av institutioner.

– Det handlar inte om något ”nödvändigt ont”, utan är en konsekvens av att staterna misslyckats med att leva upp till sina åtaganden gentemot personer med funktionsnedsättning.

Enligt Catalina Devandas Aguilar är ett av de stora hinder som möter dessa barn att de ofta segregeras genom att hamna på institutioner eller tvingas gå i särskilda skolor.

Samtidigt får väldigt många barn med funktionsnedsättning inte någon skolgång över huvud taget. Enligt Unesco går närmare 90 procent av dessa barn i utvecklingsländer inte i skolan. Många av barnen nekas skolgång med hänvisning till deras funktionsnedsättning samtidigt som ett mycket stort antal skolor inte är anpassade för att kunna ta emot barn med särskilda behov.

Exkluderingen gäller även på arbetsmarknaden. Enligt FN:s arbetsorganisation ILO är arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning så hög som 80 procent i vissa länder. Dessutom är siffrorna ännu högre för kvinnor med funktionsnedsättning. Och de personer med funktionsnedsättning som lyckats få ett arbete tjänar generellt mindre än andra.

– Det här är arvet efter en modell som skapat exkludering och marginalisering. Vi kan inte längre ha det så att barn göms undan och isoleras. Barn med funktionsnedsättning måste ha möjlighet att kunna drömma om ett fullvärdigt och lyckligt liv, säger Catalina Devandas Aguilar.

Samtidigt finns det organisationer som arbetar för att bekämpa de orättvisor och hinder som personer med funktionsnedsättning ställs inför. Ett sådant exempel är Bridge Foundation i Bangladesh, som bildades av Natasha Israt Kabir efter att hon blivit inspirerad av filmen Forrest Gump och de självbiografier som skrivits av Helen Keller och Stephen Hawking.

– Jag anser att det alltid ska finnas möjligheter att göra saker på ett annat sätt. Det går inte att skapa en hållbar utveckling om inte personer med funktionsnedsättning blir socialt inkluderade och stärkta, säger Natasha Israt Kabir.

Bridge Foundation driver ett projekt där it-kunskaper och konstnärlig utbildning ger personer med funktionsnedsättning yrkesförberedande kunskaper. Via en digital plattform får studenterna också möjlighet att visa sina kunskaper, för att kunna sälja sina egna produkter eller få kontakt med möjliga arbetsgivare.

– Tekniken ger dem en röst och möjligheten att få kontakter, samt gör det möjligt för dem att bli självständiga, säger Natasha Israt Kabir.

Hon berättar att vissa studenter trots att de ställts inför stora hinder arbetat hårt och också lyckats bli mycket duktiga.

– Dessa personer ger mig styrka och inspiration. Och jag är helt övertygad om att bara man har idéerna och visionerna, så visst kan vi förändra världen, säger Natasha Israt Kabir.

Förra året mottog Bridge Foundation en utmärkelse för sitt arbete med att stärka unga personer med funktionsnedsättning.