← Till Tidningen Global
Radar

Vår nya släkting – Homo luzonensis

Övertänder från individen CCH6 av den nyupptäckta människoarten Homo luzonensis i Filippinerna.

Fossilfynd i Filippinerna pekar mot upptäckten av en ny människoart. Det handlar om rester av minst tre individer som levde för minst 50 000 år sedan.

VETENSKAP I en grotta vid foten av Sierra Madre-bergen på ön Luzon har 13 fossil av ben och tänder hittats, men inga skallfragment.

Forskarna kallar den utdöda människoarten för Homo luzonensis.

Det är andra gången sedan millennieskiftet som en tidigare gren av människofamiljen har påträffats i sydöstra Asien. I en grotta på den indonesiska ön Flores grävdes 2003 fram fossil av dvärgmänniskan Homo floresiensis. Arten var runt en meter lång och kallas även hobbitar.

Inget dna har kunnat tas fram ur de nya fynden, som kommer från två vuxna och en ung person. Enligt forskarna levde en av individerna för runt 67 000 år sedan, en annan för cirka 50 000 år sedan.

Hur Homo luzonensis såg ut och inrättade sin tillvaro är forskarna, som redogör för fyndet i den vetenskapliga tidskriften Nature, försiktiga att spekulera kring.

Baserat på fynd av djurben med slaktmärken verkar det som att arten åt kött och använde stenverktyg, enligt paleoantropologen Florent Détroit vid Musée de l’Homme-Muséum National d’Histoire Naturelle i Paris, skriver Reuters.

Troligen var Homo luzonensis avsevärt mindre än dagens människa Homo sapiens, men om de var lika små som Homo floresiensis är oklart.