← Till Tidningen Global
Radar

Oljebolagen har tonat ned riskerna

Exxon Mobil i St.

I över 60 år har de stora oljebolagen, som Exxon Mobil, känt till att fossila bränslen påverkar klimatet. Trots det har industrin tystat ned rapporter om klimatförändringar och stöttat forskare som förnekar klimathotet. Framgångsrikt lobbyarbete har lyckats fördröja strängare lagstiftning i årtionden, enligt flera organisationer.

KLIMAT Exxon Mobil förblir en av de största aktörerna när det gäller lobbyarbete i EU. Sedan 2010 har företaget satsat över 35 miljoner euro på att fördröja och försena klimatåtgärder inom EU, uppger organisationen Corporate Europe Observatory.

EU:s portal för öppna data visar att Exxon Mobil lagt uppemot 3,5 miljoner euro på lobbyarbete i EU bara under 2018. Enligt organisationen Transparency International har oljebolaget haft 26 direkta möten med högt uppsatta personer i EU-kommissionen mellan 2015 och 2018.

Oljejätten, som gjorde vinster på 20,8 miljarder dollar under förra året, har känt till kopplingen mellan fossila bränslen och ett varmare klimat sedan 1950-talet, enligt miljöorganisationen CIEL, Center for International Environmental Law.

Bolaget har ändrat kommunikationsstrategi och erkänner numera att den globala uppvärmningen är en verklighet, men samtidigt stöttar Exxon Mobil fortfarande organisationer som förnekar människans påverkan på klimatet, enligt den amerikanska organisationen Union of Concerned Scientists.

Carroll Muffett, jurist och ledare för den amerikanska miljöorganisationen CIEL, säger att de om och om igen bevittnat hur stramare lagstiftning förhindrats på grund av industrins påverkan.

Den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson talade redan 1965 om hur mänskligheten påverkar atmosfären genom förbränning av fossila bränslen.

– Om och om igen ser vi hur människor behandlar klimatförändringarna som om det är en relativt ny fråga och som om forskningen inte har några klara svar. Men vi kan visa att oljebolagen har känt till att förbränningen av olja medför stora risker. Våra efterforskningar visar att inte bara regeringar och forskare har känt till klimatriskerna sedan 1950-talet utan även oljebranschen har känt till detta hela tiden, säger Carroll Muffett.