← Till Tidningen Global
Radar

Beira har betalat priset för klimatförändringarna

Den tropiska stormen Idai slog till mot Beira i Moçambique den 14 och 15 mars och uppges ha förstört 90 procent av staden.

Den tidigare moçambikiske politikern Graça Machel säger att staden Beira kommer att gå till historien som den första stad som utplånats till följd av klimatförändringarna.

MOÇAMBIQUE  – Det är smärtsamt att säga att mitt land och Beira kommer att gå till historien som den första stad som helt förstörts på grund av klimatförändringarna, sade Graça Machel vid en presskonferens i förra veckan.

I Beira har arbetet med återuppbyggnad påbörjats. Mycket av infrastrukturen är förstörd. Staden lades i mörker och blev utan elektricitet, vatten och mobilnät när cyklonen Idai slog till. Huvudväg sex blev också kraftigt förstörd. Staden Beira var i bokstavligen avskuren från resten av världen.

I vissa kvarter i staden används generatorer för att producera el och i vissa skolor som inte skadats har undervisningen kunnat återupptas. Vattenförsörjningen fungerar åter i vissa områden.

Davis Simango, borgmästare i Beira sa på tisdagen den 26 mars att mycket arbete återstår.

– Beira är förstört. Det finns många drabbade som är utan mat, som blivit av med sitt hem, som står utan pengar och utan möjligheter att kunna återuppbygga sina bostäder, sa han när han mötte den moçambikiska pressen.

José Bacar som bor i Beira säger till IPS att många människor saknar tillgång till mat.

– Det finns människor på tillfälliga mottagningscenter som inte har någon mat.

Det stöd som regeringen och det nationella institutet för katastrofhantering bidrar med är inte tillräckligt.

Medan vattnet drar sig tillbaka i många områden riskerar undermåliga sanitära förhållanden leda till spridning av kolera. Familjer i Buzi tar vatten direkt från floden. I Beira och Buzi har flera fall av diarré och kolera rapporterats. I Beira har kolera orsakat fem dödsfall, enligt Davis Simango.

– I torsdags rapporterade de lokala hälsovårdsmyndigheterna att det fanns 139 bekräftade fall av kolera.

David Simango har uppmanat människor att vara försiktiga när de använder vatten och att rena det innan användning, för att de som överlevt cyklonen inte ska riskera livet genom spridning av kolera.

Margarida Jone, en invånare i Buzi berättar för IPS att de försökt använda klor för att rena vattnet men att det ändå inte var lämpligt att dricka.

Myndigheter sprider information om hur man upprätthåller en god hygien för att förhindra att sjukdomar sprids. Världshälsoorganisationen har meddelat att de kommer att genomföra en stor vaccinationskampanj mot kolera i Beira och andra utsatta områden som drabbats av översvämningar.

Moçambikiska hälsovårdsmyndigheter befarar även att malarian kommer att öka i områden som drabbats av cyklonen Idai.