← Till Tidningen Global
Radar

Transpersoner marginaliseras i Japan

JAPAN För att tillåtas byta juridiskt kön måste transpersoner i Japan genomgå en lång rad kirurgiska ingrepp, inklusive sterilisering. Kraven är enligt forskaren Philippa Stewart, som arbetar med en rapport för Human Rights Watch (HRW), ”oresonligt hårda” och omöjliga att uppfylla. Många japaner känner dock inte till denna enligt HRW skadliga process.

Målet är att öka kunskapen om hur transpersoner behandlas och marginaliseras genom de nuvarande lagarna. Stewart menar också att det för en del transpersoner är viktigt att genomgå könskorrigerande behandlingar medan det för andra inte är det, något Japan för närvarande inte tar hänsyn till.

Detta trots att landet har regler som förbjuder diskriminering på grund av könsidentitet och sexuell läggning.