← Till Tidningen Global
Radar

Kolproduktion i USA dyrare än sol och vind

Vindkraftverk i Californien.

USA Kolet börjar bli utkonkurrerat av sol- och vindenergi. Enligt en ny studie av Energy Innovation är tre fjärdedelar av USA:s kolproduktion en dyrare energiform än sol och vind.

Även utan en större förändring i politiken kommer vi att fortsätta att se att kol går bakåt rätt snabbt, säger Mike O’Boyle, medförfattare till rapporten till the Guardian.