← Till Tidningen Global
Radar

Brasilien: Småskalig solenergi kan komplettera vattenkraft

Mario Osava/IPS | Dessa solpaneler genererar den energi som behövs för att bevattna jordbrukarnas odlingar i Pintadas i nordöstra Brasilien.

BRASILIEN • – Solenergi är framtiden, men det kommer bli en svår och långsam process, spår Joilson Costa, koordinator på nätverket Fronten för en ny energipolitik i Brasilien, FNPEB.

Fortfarande står vattenkraften för nästan 64 procent av landets el, enligt den nationella el-myndigheten Anell. I Brasilien finns tre av världens sex största vattenkraftverk. Ett av dem, Belo Monte, öppnades så sent som 2016. Det ligger i Amazonas och kommer att uppnå en kapacitet på 11 233 megawatt år 2019.

Fram tills i dag har megaprojekt som detta legat i fokus för Brasiliens försök att undvika att bli beroende av fossila bränslen. Solkraften står hittills för bara 0,73 procent av landets el, uppger Anell. Men det är mikrogeneratorer, så kallade konsumentenheter, ämnade för självhushållning av el, för familjer eller mindre företag, som tros få en allt större vikt i landet. Aneel bedömer att solenergins del av Brasiliens energimix kommer att öka till 15 procent år 2024 och 32 procent 2040. Merparten av denna el kommer att genereras på hustak, enligt en rapport från Bloomberg Energy.

<a href="https://c1
Mario Osava/IPS | Itaipu är den största vattenkraftanläggningen i Sydamerika. Den samägs av Brasilien och Paraguay och är ett exempel på de megaprojekt som den tidigare brasilianska militärdiktaturen förordade.

I april hade nästan 27 000 mikrogeneratorer installerats runt om i landet och kapaciteten från solpaneler växer med nästan en tredjedel per år. Denna explosiva ökning, som omfattar miljontals hushåll, affärer, kontor och offentliga byggnader, kommer att kräva förändringar av flera regler, menar elingenjören Joilson Costa vid FNPEB.

I Brasilien får de små generatorerna inte sälja eventuell överskottsel vidare. De kilowatt de alstrar förs in i nätet och kommer hushållet, företaget eller institutionen till godo. Om det blir ett överskott registreras det som en buffert som solcellsägaren kan utnyttja i framtiden. I exempelvis Tyskland, Sverige och andra EU-länder kan överskottsel säljas och generera inkomst vilket är en möjlig väg även för Brasilien.

– Vi stödjer utvecklingen av solkraft eftersom det har minst negativa effekter på miljön och samhället. Man kan använda outnyttjade utrymmen på exempelvis tak. Därför slåss vi för att solceller ska bli en naturlig del av byggsektorn och den offentliga sektorn, säger FNPEB-aktivisten.

Fronten för en ny energipolitik i Brasilien är ett nätverk av ett dussintals organisationer som kampanjar för ökade satsningar på solkraft vilket de menar kan stärka elförsörjningen samtidigt som det minskar fattigdomen. En annan fördel är att satsningar på solenergi minskar de sociala och miljömässiga skador som gigantiska vattenkraftsprojekt orsakar, menar nätverket.

Utbyggnaden av vattenkraft har de senaste åren stannat upp på grund av bland annat höga ersättningskostnader, torka, tvister och den svagare brasilianska ekonomin. Det är möjligt att Belo Monte blir det sista megakraftverket i landet, enligt energiexperter.

– Solenergi kan få extremt positiv påverkan på det brasilianska elnätet, säger Roberto Pereira D’Araujo, chef för institutet Ilumina som arbetar med strategisk utveckling av energisektorn.

Enligt honom, och flera andra experter, är det unika med den brasilianska energiförsörjningen den höga andelen förnybara källor. Vid sidan av vattenkraft används biomassa från sockerrör och vindkraft. Tillsammans producerar dessa tre källor 80 procent av landets el.

Roberto Pereira D’Araujo säger att solceller tar upp lite plats jämfört med andra energikällor, och att solel på längre sikt kommer vara billigare även om den inte är det idag. Det största problemet kommer bli att organisera om systemet – särskilt distributionen av el, menar han.