← Till Tidningen Global
Radar

Förbud mot uranbrytning – även utanför Sverige

Foto: Courtesy of the Grand Canyon Trust | Tre generationer av urfolket Havasupai protesterar utanför gruvbolaget i Grand Canyon.

I Sverige är en riksdagsmajoritet för ett totalförbud mot uranbrytning. Även i andra delar av världen har liknande beslut fattats medan USAs gruvlobby hoppas på uranbrytning i Grand Canyon.

AUSTRALIEN/USA • Förra året förbjöd Australiens västprovins Western Australia öppnandet av nya urangruvor. Det befintliga gruvbeståndet tillåts fortsätta sin verksamhet, men att provinsregeringen sätter stopp för adderingar är ett kvitto på att västra Australien, som är landets energipolitiska hjärta, är berett att driva igenom reformer för en långsiktigare gruvindustri. Även i Slovakien har uranindustrin sett sina förhoppningar om nya gruvor grusade efter regeringsinitierade förbud.

2012 undertecknade ett kanadensiskt gruvbolag ett samförståndsavtal med slovakiska myndigheter gällande prospektering av uranfyndigheterna utanför staden Košice i landets östra hörn:

– Förbudet är ett tydligt budskap att inga radioaktiva substanser kommer att utvinnas i strid med folkviljan, säger Peter Žiga, socialdemokratisk finansminister, till dagstidningen Sme.

I USA har däremot en av landets mest besökta platser, Grand Canyon, blivit skådeplats för en tvekamp mellan miljöorganisationer och uranindustrin. 2012 förbjöd dåvarande presidenten Barack Obama prospektering av uranfyndigheter på offentlig mark, något som landets gruvorganisationer lobbat hårt för att luckra upp sedan Donald Trumps tillträde. Trump-administrationen har redan upphävt en rad lagar stiftade för att skydda vattentillgångar och mineralprospektering i ekokänsliga områden, och nu hoppas USAs uranindustri att nya rapporter om nedtonade miljökonsekvenser vid eventuell uranbrytning vid Grand Canyon ska övertyga den nuvarande presidenten om att verka för att bryta upp Obama-administrationens 20-åriga förbud.

– Idén med det 20-åriga förbudet var för att ge forskare tid att studera gruveffekterna i anslutning till Grand Canyon. Vi, Havasupaifolket, har levt på botten av Grand Canyon i flera sekel. Vi hämtar vatten från dess källor och vattnet när våra grödor och våra djur, skriver Carletta Tilousi från Havasupaifolkets förtroenderåd i Newsweek.

Det är å andra sidan
inte bara de ekologiska aspekterna som gäckar kritiker, även utsikterna för ekonomiska vinningar ser ovissa ut.

”Uranmarknaden är så överhettad att brytning i USA för kärnkraftsbruk och kärnvapen inte vore lönsam”, skriver Timothy Gardner, energikorrespondent för nyhetsbyrån Reuters.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV