← Till Tidningen Global
Radar

Rädsla och misstro – grogrund för konspiration

Den 20 juli 1969 landade Neil Armstrong och Edwin Aldrin på månen.

Judarna styr världsekonomin. Medier ljuger. Muslimer vill invadera Europa.
I Sverige kopplar konspirationsteorierna greppet om allt fler, enligt experten Kent Werne.
– Vissa av dem kan få allvarliga konsekvenser på samhället, säger han.

KONSPIRATIONER Från att ha varit en marginell företeelse sprids numera konspirationsteorier via internet och sociala medier till bredare kretsar.

– Det finns opinionsundersökningar som visar att en tiondel av svenskarna tror att ett hemligt sällskap styr världen. Och ännu fler tror att medier mörkar sanningen, säger Werne.

Tron på konspirationsteorier kan få allvarliga konsekvenser. Idéer om att vacciner skulle vara farliga i stället för att skydda oss mot sjukdomar kan leda till att föräldrar inte vaccinerar sina barn. Och muslimer kan komma att attackeras, diskrimineras och förföljas om konspirationstanken att muslimer invaderar Europa med ambitionen att ta över samhället får fäste.

Rädsla kan vara drivande

Rädslor tycks öppna slussarna till människors mottaglighet för det som faktiskt inte är sant och rasera det som vetenskapen byggt upp.

– Konspirationsteorier uppstår kring stora händelser där människor chockas och tryggheten försvinner. Rädsla och misstro är primära drivkrafter där folk söker andra och större förklaringar än de som politiker, medier eller vetenskapen presenterar, säger Kent Werne, journalist och författare som skrivit en bok om just konspirationsteorier.

Oftast handlar konspirationsteorierna om att en stor makt på något sätt är inblandad, att judar styr hela den globala ekonomin eller att medier och politiker tillsammans förtiger ”den riktiga sanningen”. Enligt Kent Werne är spridarna av konspirationsteorier själva övertygade om att de är sanna. Att just de har hittat den dolda informationen som skapar ordning på den tillvaro som enligt dem är satt i upplösning får personerna att känna sig unika – och viktiga.

– Sedan finns det även de som medvetet sprider lögner för att vilseleda och manipulera. Som till exempel USA:s president Donald Trump och Ungerns premiärminister Victor Orbán som gör det för att svartmåla oppositionen och kritiska medier och skönmåla sin egen politik.

Utbildning viktigt

Undersökningar visar på att hög utbildning minskar människors benägenhet att tro på konspirationsteorier, enligt Werne. Orsaken är att högutbildade har lärt sig analytiskt tänkande och att nagelfara påståenden som inte har en vetenskaplig grund. Men sambandet är relativt svagt. Hög inkomst eller ärvt kapital tycks inte påverka benägenheten att tro på konspirationsteorier.

Däremot verkar det finnas ett samband mellan starkt religiösa och tro på konspirationsteorier.

– Undersökningar visar att kristna fundamentalister i USA är de mest konspirationstroende i landet. Är man öppen för att det pågår en kamp mellan Gud och djävulen så är man också mer öppen för att det pågår en kamp mellan goda och onda mänskliga krafter, hävdar Werne.

– Att det finns dolda sanningar bakom vår verklighet.

Börja i skolan

Att motverka konspirationsteorier handlar enligt Werne delvis om att motverka de samhällsfenomen som göder dem. Men också om att i skolan diskutera konspirationsteorier och falsk information så att elever på ett tidigt stadium får lära sig att känna igen den typen av idéer.

Det ger dem motståndskraft mot att själva fastna i det konspirationsteoretiska tänkandet. För de som gör det har svårt att ta till sig motargument och motbevis som i stället för fakta ses som en del av konspirationen.

– Har man börjat tro på konspirationsteorier blir man automatiskt faktaresistent. Allt som talar emot ses som en del av konspirationens försök att förleda och vilseleda.

Fakta: Sex exempel på konspirationsteorier

Månlandningen har inte ägt rum
Månlandningen 1969 ägde aldrig rum, den filmades i en studio. Beviset som konspirationsteoretikerna lägger fram är att den amerikanska flaggan sågs vaja på filmen när den sattes ner i marken – och det blåser som bekant inte på månen.
Enligt NASA beror flaggans rörelse på att Buzz Aldrin, som satte ner flaggan, vred på den för att ta jordprover. Men det tror inte konspirationsteoretikerna på.
Hemlig orden styr världen
En grupp människor, Illuminati, styr hela världen. Vilka som påstås styra beror på vilka sympatier man själv har. Enligt den kristna extremhögern är det djävulen medan nazister hävdar att det är judar. Andra tror att det är utomjordingar som tagit befälet och att reptiler verkar som mänskliga ambassadörer på jorden. Barack Obama och den brittiska drottningen Elisabeth är enligt anhängarna av denna teori några av reptilerna.
11 septemberattackerna är en bluff
Terrorattackerna är en bluff, iscensatta av den amerikanska underrättelsetjänsten och regeringen enligt anhängarna av denna konspiration. Syftet påstås vara att ge dåvarande president George W Bush en anledning att starta krig i Mellanöstern och komma åt olja.
Andra hävdar att regeringen kände till att attackerna var på gång men valde att inte agera.
Vaccin är farliga
Konspirationsteorierna kring vaccin är många och går egentligen ut på samma sak – ta dem inte. En konspiration går ut på att stelkrampsvaccin innehåller abortmedel som gör delar av befolkningen infertil. En annan är att vaccinproducenter inte vill skapa vaccin som fungerar – då får de ju inte sälja mer vaccin, påstås det.
Bermudatriangeln styrs från rymden
Konspirationsteorin kring den så kallade Bermudatriangeln, en stor triangelformad region mellan Puerto Rico, Miami och Bermuda i Atlanten, går ut på att utomjordingar eller andra övernaturliga krafter härskar där. Flyg och båtar som försvunnit spårlöst i området påstås ha kidnappats av dessa väsen. Andra tror att ett magnetiskt kraftfält finns i området som drar till sig allt som kommer in i det. Alternativt suger inte magnetfältet i sig in farkosterna, men slår ut deras navigeringsverktyg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV