← Till Tidningen Global
Radar

Hultqvist: Viktigt fördjupa försvarssamarbete

Peter Hultqvist tillsammans med Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen bland svenska soldater under den stora Natoövningen Trident Juncture 18 i Norge tidigare i vinter.

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeklubban i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Med det intensifieras arbetet för att snabbare kunna förflytta militära enheter mellan länderna.
– Det är viktigt nu att vi fördjupar det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

SVERIGE Samarbetet firar tio år i sin nuvarande form och dagens vision sträcker sig fram till år 2025.

– Det innebär bland annat att de olika militära enheterna, med minimala administrativa restriktioner, ska kunna flyttas mellan de nordiska länderna. På det sättet blir det enklare att flytta styrkor för att genomföra gemensamma aktiviteter och operationer, säger Peter Hultqvist.

"En positionsförflyttning"

Målet är även fler övningar, att fördjupa den civila och militära samverkan inom ramen för totalförsvarsutbyggnaden, gränsöverskridande hjälpinsatser och förbättrat informationsutbyte i olika kris- och konfliktsituationer.

– Nordefco byggs stegvis upp till en starkare enhet, får en starkare roll helt enkelt. Men det här kräver att vi arbetar väldigt intimt med varandra. Det innebär en positionsförflyttning, säger Peter Hultqvist.

TT: Varför sker den här positionsförflyttningen nu?

– Dels kräver det säkerhetspolitiska läget att vi tittar på hur vi kan utveckla möjligheten att stödja varandra i olika typer av situationer, men det här ingår också i en ambition att stärka respektive lands försvarsförmåga.

TT: Hur mycket görs i förhållande till Ryssland?

– Vi förhåller oss till vårt eget behov av att skapa fred, säkerhet och stabilitet i vårt närområde. Sedan är det klart att vi noterar det som händer på den ryska sidan.

Beredskap för kris

Peter Hultqvist förklarar att en viktig del av målsättningen är att ha en beredskap för att de nordiska länderna ska kunna agera tillsammans vid en kris. Men det är inte ett steg mot ett gemensamt nordiskt försvar, enligt försvarsministern.

Allting bygger på att Sverige och Finland har sin militära alliansfrihet, medan Norge, Danmark och Island är med i Nato. Alla har sin säkerhetspolitiska grundplattform, men vad vi gör är att underlätta samarbete i en civil eller militär kris.

Det nordiska samarbetet är också en utgångspunkt för att fördjupa samverkan med de baltiska staterna. Även där i form av informationsutbyte och övningar.

De deltar i vissa sammanhang redan nu i Nordefcos möten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV