← Till Tidningen Global
Radar

Utredare vill ha nationell plastsamordnare

En minskning av engångsföremål i plast är ett av flera förslag från utredningen Hållbara plastmaterial.

Det räcker inte att försöka förmå konsumenterna att minska sin användning av plast. En nationell samordnare bör utses som kan driva utvecklingen på bred front, föreslår Åsa Stenmarck som lett den statliga utredningen Hållbara plastmaterial.

SVERIGE Utredningens viktigaste förslag punktas upp en debattartikel i Dagens Industri. Samordnaren, som alltså ska vara en person, ska ta fram etappmål för en hållbar plastanvändning. Kunskapen om plast ska samlas på en myndighet, till exempel Naturvårdsverket.

Informationen till konsumenterna måste bli bättre och Sverige bör verka inom EU för en märkning av produkter som innehåller återvunnen plastråvara. Regeringen bör utreda om det går att införa en klimatkompensationsavgift på försäljning av fossil plast.

Utredaren vill också minska användningen av engångsprodukter inom offentlig förvaltning.

”Ett system kan inte anses som hållbart och cirkulärt om det läcker resurser ur det. Minst 300 miljoner ton plast produceras i världen varje år. Totalt används 8 procent av världens olja till plasttillverkning. Stora värden går förlorade ur systemet i dagsläget”, skriver Åsa Stenmarck.