← Till Tidningen Global
Radar

Minst 200 år tills världen är jämställd

Enligt beräkningar i en rapport från Världsekonomiskt forum kommer det med nuvarande takt att ta över 200 år innan världens arbetsmarknad är jämställd.

I Sverige firar vi hundra år av kvinnlig rösträtt, och internationellt minskar visserligen lönegapet mellan män och kvinnor. Men det kommer ändå att ta flera hundra år innan världen är jämställd, enligt en rapport från Världsekonomiskt forum (WEF).

JÄMSTÄLLDHET Jämfört med förra året har lönegapet mellan män och kvinnor minskat globalt, efter att det 2017 för första gången på tio år ökade. Utjämningen motverkas av färre kvinnor inom politiken under 2018, i kombination med större ojämlikhet vad gäller tillgång till vård och utbildning.

I WEF:s årsrapport har man undersökt skillnaderna mellan män och kvinnor i 149 länder inom områdena utbildning, hälsa, ekonomiska möjligheter och politiskt närvaro.

Efter år av framsteg inom utbildning, hälsa och politisk närvaro har jämställdheten gått bakåt på alla tre områden i år.

Färre kvinnor arbetar

Endast när det gäller ekonomiska möjligheter har gapet mellan könen minskat något. Och antalet kvinnor i ledande positioner har ökat till 34 procent globalt, sade WEF.

Men samtidigt visar rapporten att det nu finns proportionellt färre kvinnor än män som arbetar. Det tyder på att många arbeten som tidigare utförts av kvinnor nu går att automatisera.

Och kvinnor är grovt underrepresenterade i teknikbranscher på tillväxt. Med nuvarande takt kommer det att ta 108 år för världen att uppnå jämställdhet inom en rad områden. Och för den globala arbetsmarknaden kommer det att ta 202 år att bli jämställd, enligt WEF:s rapport.

Norden i topp

Men situationen varierar i olika länder och regioner.

Till exempel kan västeuropeiska länder bli jämställda inom 61 år, medan länder i Mellanöstern och Nordafrika kommer att behöva i snitt 153 år, enligt WEF:s beräkningar.

Och de nordiska länderna ligger i topp: män och kvinnor är mest jämställda på Island följt av Norge, Sverige och Finland.

Syrien, Irak, Pakistan och Jemen har de största övergripande könsskillnaderna av de undersökta länderna.

USA fortsätter sin nedgång och tappar två placeringar till nummer 51, WEF förklarar det bland annat med att färre kvinnor är ministrar än tidigare.