← Till Tidningen Global
Radar

UNHCR: 250 000 kan återvända till Syrien

Homs i Syrien i augusti i år.

SYRIEN Närmare 250 000 syriska flyktingar kan komma att återvända till sitt hemland under 2019. Det förutspår FN:s flyktingorgan UNHCR. Många flyktingar har dock problem med resehandlingar och tillgångar som kräver hjälp från landets regering innan de kan återvända, enligt en företrädare för UNHCR i Genève.

Runt 5,6 miljoner syrier har flytt till angränsande länder som Jordanien, Turkiet, Libanon, Egypten och Irak. Runt 37 000 har återvänt under 2018, enligt UNHCR:s statistik.

Vi förutspår i den här fasen att upp emot 250 000 syrier kan återvända under 2019. Den siffran kan stiga eller sjunka beroende på i vilken grad vi lyckas avlägsna hinder, säger Amin Awad, chef för UNHCR i Mellanöstern.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV