← Till Tidningen Global
Radar

Lövin: Världsläget har försämrats

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

Arbetet med att få till ett bra resultat på FN:s klimatmöte i Katowice i Polen går fortsatt trögt. Enligt Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) beror detta i hög grad på att världsläget har försämrats sedan 2015 då länderna kunde enas om Parisavtalet.

KLIMAT – Den allmänna känslan är att stämningarna nu inte är desamma som 2015. Det är en mindre konstruktiv känsla i världen i dag – en effekt av regimskiften i många länder, säger hon.

Lövin har fått i uppdrag av det polska ordförandeskapet att tillsammans med Costa Ricas representant försöka underlätta samtalen om hur man i sluttexterna ska referera dels till 1,5-gradersmålet, dels till hur länderna ska kunna höja sina ambitionsnivåer för att få ner växthusgasutsläppen.

Ett problem som uppenbarat sig är att man inte kunnat enas om hur man ska referera till den nya rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten slog fast att en höjning på 1,5 grader är långt mindre allvarlig än en höjning på 2 grader.

Saudierna blockerar

Detta har inte tagits emot väl av ett antal länder, bland andra Saudiarabien – som länge agerat bromskloss i klimatsammanhang.

Frågan gäller om man ska ha en formulering där länderna ”välkomnar” rapporten, eller om man bara ”noterar” den. Det kommer att bli en svår uppgift att hitta rätt språk. Det är ganska många länder som inte tycker om ordet ”välkomnar”, säger Lövin.

Hon är pessimistisk om det eventuella slutresultatet:

– Tyvärr går det nog inte att nå ett resultat där man välkomnar rapporten, säger hon.

Tidigare på onsdagen talade Lövin för Sveriges räkning vid öppnandet av högnivådelen av mötet. Hon lyfte fram Sverige som ett bevis för att det globala klimathotet kan avvärjas.

Lövin lyfte fram Sverige

Hon framhöll att Sveriges ekonomi har växt kraftigt – samtidigt som de svenska utsläppen har minskat med 25 procent sedan 1990.

En övergång till ett samhälle utan fossila bränslen öppnar upp för nya investeringar, jobb och bättre livsmöjligheter, sade Lövin (MP).

Hon vädjade i talet till alla länder att inte vänta längre med att agera.
Det som krävs här i Katowice är ett beslut om en robust, detaljerad, tydlig och långsiktig regelbok som får Parisavtalet att fungera. En regelbok som ger oss jämförbara och förutsägbara förutsättningar, och som gör det möjligt att höja ambitionerna med tiden.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres höll också tal. Han beklagade att arbetet går fortsatt trögt.

De avgörande frågorna är fortfarande olösta. Men om vi misslyckas här i Katowice skulle det sända en förödande signal, sade han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV