← Till Tidningen Global
Radar

Kolet och oljan fortsätter att regera

Rökmoln över Europas största brunkolskraftverk i polska Belchatow.

FN:s klimatmöte i Katowice i Polen äger rum i ett av de stora koldistrikten i världen – vilket understryker att kolet, tillsammans med oljan, fortsätter att kraftigt dominera världens energiförsörjning. Trots stora satsningar på alternativ energi svarar fossila bränslen fortfarande för 81 procent av energin i världen.

KLIMAT Effekten har blivit att koldioxidutsläppen fortsatt att växa – ett resultat av den snabba ekonomiska utvecklingen i Asien.

Det framgår av analyser från International Energy Agency (Internationella energirådet), ett fristående organ inom OECD.

Analyserna är dyster läsning för alla som arbetar för att minska växthusgasutsläppen i världen.

Under åren 2014 till 2016 låg de globala utsläppen i princip stilla och tycktes ha planat ut, vilket väckte förhoppningar om en snar svängning till lägre utsläpp. Men i fjol ökade utsläppen åter, med 1,4 procent.

Stark ökning i Asien

Orsaken är att kol- och oljeanvändningen åter tog fart i Asien, som svarade för två tredjedelar av den totala ökningen av utsläppen. I Kina steg utsläppen med 1,7 procent, i Indien och Indonesien med 3 procent.

I USA, där satsningen på förnybar energi gett resultat, minskade däremot utsläppen med 0,5 procent. I EU ökade de i stället med 1,5 procent, men då bör man betänka att EU totalt sett har minskat sina utsläpp kraftigt de senaste åren.

EU svarar i dagsläget bara för 9 procent av de totala utsläppen, långt under Kina som i dag står för drygt 26 procent av de samlade växthusgasutsläppen. EU har i dag lägre utsläpp per capita än Kina – trots en långt högre levnadsstandard – vilket ger en antydan om hur ineffektiva energisystemen är i Kina.

Kol och olja är fortfarande kungar

Allt detta har skett samtidigt som den förnyelsebara energin – vind och sol – ökat kraftigt i stora delar av världen, inklusive Kina. Men ökningen svarar bara för en fjärdedel av den totala ökningen av energiförbrukningen. De resterande tre fjärdedelarna svarade olja, kol och gas för.

Faktum är att kolet gjorde en smärre comeback i fjol – en ökning med 1 procent – efter en nedgång de senaste åren. Samtidigt ökade oljeförbrukningen med 1,6 procent, delvis en effekt av att försäljningen av stadsjeepar ökat världen över.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV