← Till Tidningen Global
Zoom

Kashmir – förlorat paradis

Elever på koranskola i Srinagar,  den största staden i Kashmir.

”Om det finns ett paradis på jorden så är det här, så är det, så är det.” Så poetiskt skrev mogulhövdingen Jahangir om Kashmir på 1700-talet. Så icke längre. Sedan konflikten om det bergiga gränsområdet Kashmir utbröt 1947 mellan 
Indien och Pakistan har tiotusentals människor dödats i striderna.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var dagens Indien, Pakistan och Kashmir underställt det brittiska imperiet. Kashmir åt­njöt en viss form av självstyre under kolonialtiden och styrdes av en indisk hinduisk maharadja.
Efter andra världskriget blev det brittiska kolonialväldet i Indien och Pakistan besegrat och området delades in i tre länder: Indien, Pakistan och Bangladesh. Efter frigörelsen uppstod emellertid strid mellan Indien och Pakistan över vem som skulle kontrollera Kashmir. Landet ingick ett delningsavtal där maharadjan i Kashmir gavs rätten att bestämma vilket land Kashmir skulle tillhöra.

Maharadjan i Kashmir var hindu medan 77 procent av befolkningen i Kashmir var muslimer. Många pakistanska muslimer menade därför att Kashmir tillhörde Pakistan, som var muslimskt, och inte Indien, som var hinduiskt.

Maharadjan bad om hjälp

I oktober 1947 gick en grupp muslimska stamfolk till angrepp mot furstendömet. Maharadjan bad om hjälp från Indien för att bekämpa de invaderande stamfolken, något som den indiska regeringen skulle tillgodose om han accepterade att Kashmir tillhörde Indien. Maharadjan gav efter och krig var oundvikligt eftersom Pakistan meddelade att de också hade rätt att intervenera eftersom Indien hade gjort det. 

Hösten 1948 blev ett fredsavtal framförhandlat mellan Indien och Pakistan i FN-regi. Pakistan fick en tredjedel av landområdet medan Indien tilldelades resten. 

År 1962 komplicerades situationen när Kina invaderade de norra delarna av Kashmir. Efter ett kortvarigt krig med Indien tog Kina kontroll över ett område som motsvarar ungefär tio procent av det tidigare furstendömet. Kina har fortfarande kontroll över detta landområde. Indien bestrider Kinas rätt till området men det är konflikten med Pakistan som är den mest spända.

Kontrollinje upprättas

Under 1965 och 1971 utbröt nya kortvariga krig mellan Indien och Pakistan innan ett nytt fredsavtal (Simlaavtalet) undertecknades  1972. En så kallad kontrollinje inrättades vid gränsen mellan Pakistan och Indien genom att Kashmir och länderna enades om att lösa sina oenigheter genom fredliga samtal i FN.

Kashmir anses vara ett viktigt strategiskt område på grund av sina naturresurser. Dessutom har flera av de stora floderna i både Pakistan och Indien sin källa i Kashmir. Kontrollen över vattenresurserna är viktigt för båda länderna. Både Indien och Pakistan menar att de har rätt till hela Kashmir och betraktar varandra som ockupationsmakter. Bägge länderna avvisar dessutom möjligheten att regionen ska få status som en självständig stat.

I slutet av 1980-talet tog konflikten en ny vändning då muslimsk gerilla gav sig in i kampen om den del av Kashmir som Indien kontrollerar. Från början bestod gerillan bara av några hundra man och de kom nästan uteslutande från det indiskkontrollerade Kashmir. Snart kunde dock medlemmarna räknas i tusental och ett allt större antal kom utifrån, bland annat från Pakistan. 

Många av de nya militanta grupper som uppstått under de senaste 10–15 åren har radikala islamistiska åsikter och deras inflytande har ökat på de icke-religiösa gruppernas bekostnad. Det beror dels på att Pakistan länge uppmuntrade de pro-pakistanska grupperna, dels på att ett stort antal muslimska soldater kom in i området från Afghanistan efter talibanregimens fall 2001.

Av de sammanlagt runt 25 olika väpnade grupper som strider i Jammu och Kashmir – de flesta små och lokala – är nästan alla anslutna till United Jihad Council, UJC, med bas i pakistanska Kashmir.

Offensiv mot rebeller

Efter närmare ett år av upptrappat våld inledde den indiska militären i maj 2017 den största offensiven mot rebeller i Jammu och Kashmir på flera år. Den möttes av nya dödliga attacker från motståndsgrupperna. Under 2018 har hittills över 400 personer dödats.

Sedan gerillan tog upp kampen 1989 har enligt indiska beräkningar uppemot 50 000 människor dödats i Kashmir; enligt Pakistan ska uppåt 100 000 ha dött.

I juni 2018 föreslog chefen för FN:s kommissariat för mänskliga rättigheter (UNCHR), att man ska inrätta en oberoende utredningskommission av brott mot mänskliga rättigheter.

Indisk paramilitär, 1990
Indisk paramilitär, 1990.  Foto: Ajit Kumar/AP/TT

Parterna i konflikten

Indien – kontrollerar omkring 45 procent av Kashmir, den sydliga och östliga delen. Detta är ett område de kallar Jammu och Kashmir.

Pakistian – kontrollerar runt 38 procent av Kashmir: Azad Kashmir, Gilgit och Baltistan, vilka ligger i de norra och västliga delarna av Kashmir
Kina – kontrollerar omkring 17 proc av Kashmir, ett område de kallar Aksai Chin som ligger i den nordöstliga delen.

Rebellgrupperna – kämpar för Kashmirs självständighet, speciellt från Indien. De två största rebellgrupperna är Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) och De heliga krigarna (Hizbul Mujahideen).

Zoom

Klimatextremerna duggar tätt – är vi på väg att tappa kontrollen?

Översvämningsvatten och lera täcker staden Palamas, efter landets regnrekord i Karditsa, Thessaly-regionen, centrala Grekland, den 8 september.

Extrem global genomsnittstemperatur i september, rekordlite is i Antarktis, förbryllande havstemperaturer och ett oroväckande klimatrekord den 17 november. Har klimatet gått helt bananas?

Den 17 november passerade den globala medeltemperaturen två grader över det genomsnitt som uppmättes under förindustriell tid (år 1850–1900), enligt EU:s klimatbevakningstjänst Copernicus. Juli som i regel är den varmaste månaden på året globalt, blev den varmaste månaden som uppmätts. Juni, augusti, september och oktober har också slagit sina månadsrekord, där rekordet i september kallades ”gobsmackingly bananas” av Zeke Hausfather, vid Berkeley Earth climate data project.

Skärmdump från X
Skärmdump från X.

Så vad är det som håller på att ske? Det som forskare varnat för i årtionden, enligt Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet.

– Den senaste tidens klimatextremer är i linje med vad FN:s klimatpanel förutspått, säger han.

Enligt Parisavtalet ska uppvärmningen begränsas med en bra bit under två grader och vi ska sträva mot en uppvärmning med 1,5 grader, jämfört med förindustriella nivåer. Att uppvärmningen under september närmade sig två grader och att den under ett dygn i november överskridit två grader innebär inte att avtalet blivit bommat, understryker Deliang Chen.

– FN:s klimatpanel talar om en långsiktig genomsnittlig global temperatur, kortsiktigt kan den vara högre (utan att bomma Parisavtalet, reds anm). Men i och med att det inte skett tidigare och att det nu har hänt, är det ett tecken på att vi är på fel väg, mot två grader – även långsiktigt.

Lite is och förbryllande temperaturer i havet

Deliang Chen var en av flera huvudförfattare till IPCC-rapporten Den vetenskapliga grunden. Vid sidan av att vi fortsatt att fylla atmosfären med koldioxid – har också väderfenomenet El Niño bidragit till de höga temperaturerna i år, enligt professorn.

Samtidigt saknar höga havstemperaturer i Nordostatlanten entydigt förklaringar och under sommaren slogs flera rekord som väckt oro i forskarvärlden. Bland orsakerna till de höga temperaturerna i år anges, vid sidan av El Niño, minskade aerosolpartiklar i luften, vilka har en nedkylande effekt på klimatet. Något som tros bero på lägre halt av damm/stoff från Sahara under sommaren. Men också skärpta regler som innebär att rederier måste använda lågsvavligt bränsle, viket också det ger mindre aerosolpartiklar.

”Som möjliga förklaringar har nämnts naturliga vädervariationer, den globala uppvärmningen och en minskning av halten av aerosolpartiklar i luften (mindre damm/stoff från Sahara och på längre sikt även renare luft från Europa till följd av åtgärder för förbättrad luftkvalitet)”, skriver Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, till Syre.

I Antarktis har rekordlite havsis registrerats under flera månader i år. Även det en extrem som fått stor uppmärksamhet i medier världen över. Så här skriver Erik Kjellström om hur den rimmar med IPCC:s prognoser.

”Klimatmodellerna har pekat på att det ’borde’ ha börjat minska tidigare och med den stora minskningen vi ser nu landar modeller och observationer närmare varandra vilket kan vara ett resultat av naturlig variabilitet (den faktiska utvecklingen hade ’onormalt’ mycket is under en lång period)”.

Kan klimatförändringarna ha börjat skena?

Så hur ser IPCC på risken för att klimatförändringarna ska skena, bortom vår kontroll? En studie som fått stor uppmärksamhet är den så kallade Hot house earth-teorin från 2018, författad av bland andra den svenska forskaren Johan Rockström och den nu bortgångna amerikanen Will Steffen.

Teorin går ut på att en kedjereaktion skulle kunna utlösas i klimatsystemet genom att viktiga delar passerar trösklar och ändras oåterkalleligen. Exempelvis att Arktis istäcke smälter bort, vilket i sin tur värmer vattnet som skyndar på avsmältningen av Grönlands istäcke, vilket får havsströmmar som färdas mellan polerna att kollapsa, vilket leder till att mindre regn faller över Amazonas – som får stora delar av ekosystemet att förvandlas till en savann.

Kedjereaktionen innebär skenande klimatförändringar bortom vår kontroll där klimatet först på lång sikt skulle stabiliseras vid ett globalt genomsnitt på 4-5 grader över förindustriella temperaturer. Delar av världen skulle då bli obeboeliga och havsnivåhöjningen landa på mellan 10 och 60 meter.

Inga bevis för teorin

Forskarna bakom teorin varnade för att kedjereaktionerna skulle kunna utlösas redan vid mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Teorin bygger på paleoklimatologi, det vill säga hur klimatet förändrats under tidigare perioder av jordens utveckling. Men i IPCC:s rapport Den vetenskapliga grunden från 2021, ”avfärdas bevis för teorin som bygger på paleoklimatologi”.

”Sådana paleoklimatologiska bevis har till och med spätt på farhågorna om att antropogena växthusgaser kan tippa det globala klimatet till ett permanent hett tillstånd (Steffen et al., 2018). Det finns dock inga bevis för sådana icke-linjära reaktioner på global nivå i klimatprognoserna till 2100, vilket indikerar ett nära linjärt förhållande mellan den globala temperaturen och de kumulativa utsläppen av växthusgaser,” står det i IPCC:s rapport.

Makten att begränsa uppvärmningen är alltså kvar i våra händer – även när vi når en global medeltemperatur på mellan 1,5 och 2 grader, enligt IPCC:s rapport. Men för varje tiondels grad vi bidrar med till uppvärmningen, ökar risken för att regionala tipping points passeras, så som att Amazonas förvandlas till en savann. Även om det inte utlöser en kedjereaktion som får oss att tappa kontrollen – är det nog så allvarligt, understryker Deliang Chen.

– Det skulle innebära jättestora förändringar, säger han.

Läs mer:

Livsviktiga strömmar från Antarktis avtar: ”Oroande”

Så förändrar klimatextremer världen

IPCC: Inga bevis för hothouse earth-teorin

Zoom

Så drabbas bin och andra småkryp av glyfosat

Lina Herbertsson, forskare vid Lunds universitet säger att det omtvistade växtskyddsmedlet glyfosat har en indirekt påverkan på bin och andra småkryp.

Det omtvistade ämnet glyfosat har godkänts för ytterligare tio år i EU. Men även om det inte bevisats ha någon direkt påverkan på insekter, är den indirekta påverkan desto större, säger Lina Herbertsson, biexpert och forskare vid Lunds universitet.– Det är extremt effektivt, säger hon.

Ämnet glyfosat har varit en formidabel succé. Det är det mest använda verksamma ämnet i växtskyddsmedel världen över för att bekämpa ogräs. Men det har stormat kring ämnet som efter en bedömning 2015 sågs som ”troligen cancerogent”. Något som sedan dess varit omtvistat då undersökningar av myndigheter i EU och USA kommit fram till det motsatta.

”Det blir en kedjeeffekt på småkryp”

Det var också risken för att det skulle vara cancerogent som låg i centrum för debatten om ämnet skulle få ett förnyat godkännande att användas inom EU. Efter att Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 2022 kommit fram till det inte är ”cancerframkallande, mutagent eller påverkar fertiliteten hos människor”, låg vägen öppen för ett förnyande av godkännandet. Något som också skedde häromdagen.

Samtidigt finns en annan sida av myntet, som inte lika ofta kommer fram i debatten: Påverkan på den biologiska mångfalden. Lina Herbertsson, forskare vid Lunds universitet, säger att det inte finns några säkra bevis för att glyfosat skulle skada bin. Men varnar för den indirekta effekten. För även om glyfosat effektivt hjälpt lantbrukare att hålla ogräs borta, har det varit desto sämre ur insekternas perspektiv, då de berövas sin mat. För vad som kan vara ogräs för oss, är ofta livsnödvändigt för insekterna.

– Det blir en kedjeeffekt på småkryp, antingen gillar de växterna i sig eller för att de gillar andra småkryp som äter växterna, säger Lina Herbertsson.

Sverige i framkant

Nyligen röstades ett förslag från EU-kommissionen om att halvera användningen av bekämpningsmedel i EU till 2030 ned av EU-parlamentet. Något som om det fått grönt ljus, hade kunnat få stor påverkan på den biologiska mångfalden. Men till största del ute i Europa, tror Lina Herbertsson.

– Kommer man till andra länder använder man mycket mer bekämpningsmedel och då kan vi tänka oss att många av de här problemen blir mycket allvarligare.

I ett internationellt perspektiv använder ändå Sverige bekämpningsmedel restriktivt, tycker Lina Herbertsson. Integrerat växtskydd, IPM, den metod som föreslogs av EU-kommissionen för att minska andelen bekämpningsmedel med hälften, används också i stor utsträckning i Sverige.

– Jordbruksverket är bra på att uppmuntra och uppmana bönderna att använda andra metoder än att spreja allting med bekämpningsmedel.

En ännu större bov…

Ändå hör jordbrukslandskapet till de platser där den biologiska mångfalden utarmats mest – också i Sverige. Men Lina Herbertsson ser inte användandet av glyfosat och andra bekämpningsmedel som den främsta boven, utan hur vi förändrat jordbrukslandskapet.

– Jag skulle säga att glyfosat spär på det här problemet med landskapsförändringarna, med lite boplatser och för lite mat. Tänk dig miljöerna i Astrid Lindgrens sagor, med naturbetsmarker, ängar, olika vattendrag och sockerdricksträd (en gammal ek i Pippi Långstrump, reds. anm), där trivs väldigt många groddjur, fåglar och insekter. Idag har vi istället stora åkrar som är helt rensade på boplatser och föda för djur som behövs för organismer att fullfölja sin livscykel.

Förbjudet att använda privat

Sedan hösten 2021 är det inte längre tillåtet att använda glyfosat i trädgårdar och parker. ”I Sverige får bekämpningsmedel som innehåller glyfosat användas för att bekämpa ogräs som växer på åkern innan grödorna – exempelvis vete och bönor – kommit upp ur jorden. Dessa bekämpningsmedel får även användas för att ta bort det ogräs som växer på åkern efter skörd. Några få bekämpningsmedel med glyfosat får användas i raps och rybs när dessa grödor växer på åkern. I andra EU-länder, och utanför EU, kan det vara vanligare att tillåta bekämpningsmedel med glyfosat i växande grödor på åkern. Därför är det också vanligare med rester av glyfosat i livsmedel som inte odlats i Sverige,” skriver Livsmedelsverket.

Zoom · Analys

Åkesson blev extremare vid makten

Statsminister Ulf Kristersson (M) och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller pressträff under besök på äldreboendet Månstorps Ängar i Vellinge på onsdagen.

Det talades om att låta Sverigedemokraterna få makt, få komma in i finrummet, och att det skulle civilisera partiet som är en direkt evolution av spillrorna från den ideologiska familj som satte Europa i brand och vars politiska projekt levde på död och förtryck.

Innan världen lyckades stoppa den rasistiska nationalismen förra gången hade den närapå förintat judarna, familjer och släkten och alla spår av judisk kultur från Europa.

Synagogor hade bränts och judiska samhällen upphört. Godsvagnar hade fyllts med människor, och judiska berättelser och historier utraderades från mänsklighetens kollektiva berättelse. Sånger, röster och vetenskap som aldrig kommer träna någon AI som sammanfattar mänskligheten gick förlorade. I det svarta hålet av Förintelsen brändes allt till aska.

Fascismen och rasismen i Europa försvann aldrig. Det ideologiska budskapet filades vidare på av en av Sveriges mest internationellt inflytelserika ideologer inom extremhögern, Per Engdahl. Han insåg att ett nazityskt propagandaspråk om raser och arier hade tappat i försäljningspotential, men att antisemitism, chauvinism och rasism inte försvann bara för att hakkorset bannlystes.

Han började istället prata om kultur. Sverigedemokraternas grundare årtionden senare var goda lärjungar.

Åkessons bortträngda historia

Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson, gick själv med i partiet när Anders Klarström från nazistiska Nordiska rikspartiet var partiledare. Vid åtskilliga tillfällen har Åkesson ljugit om sin bakgrund och fabulerat en historia om att EU-motståndet var hans politiska drivkraft och att han anslöt till Sverigedemokraterna först efter att Klarström slutade som partiledare.

Desto ärligare var han i ett medlemsblad där han berättar om sin väg in i Sverigedemokraterna och hur han retade ”gallfeber på batiktomtarna” och genomförde ”stora anti-kommunistiska kampanjer, med huliganaffischering som främsta vapen”.

Regeringspartierna gav dem makt

Denna politiska kraft, Sveriges samlande nationalistparti, bestämde Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att de skulle försöka tygla för att få makten. Näringslivet med sina lobbyister skulle tala vett med dem, och liberala tankesmedjor skulle förfina dem.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna lyckades få nycklarna till Rosenbad på nationalismens nåder. En regering beroende av ett av Europas utpräglade högerextrema partier. Ett parti som till skillnad från många andra europeiska motsvarigheter aldrig har varit ett populistiskt missnöjesparti utan som alltid haft nationalismen som grundideologi och ett rakt släktled till den övervintrade fascistiska rörelsen.

Under den här mandatperioden och med reellt inflytande har Sverigedemokraterna radikaliserats. Från att Sverigedemokraterna plockade bort de mest uppenbara rasistiska skrivningarna från sitt partiprogram under 90-talet så skriver de nu in nya paragrafer som säger:

”Naturaliserade medborgare som sviker sina medborgerliga plikter och allvarligt skadar samhället bör dock kunna få sitt medborgarskap omprövat.”

Och så under helgens landsdagar förklarade Jimmie Åkessons för sina anhängare, sina politiker och sina medlemmar att striden bara börjat.

”Segertåget tuffar vidare. Sverigevänner (…) Det är allvar nu”, skanderade han och använde nya uppfinningsrika begrepp för sin politik byggd på etniska konfliktlinjer.

Han förklarade att människors medborgarskap ska rivas upp om han får bestämma:

”Sverigedemokraterna är öppna för att naturaliserade medborgare, det vill säga människor som inte har fötts in i medborgarskapet utan har valt att flytta till Sverige och bli medborgare, ska kunna fråntas medborgarskapet om de inte sköter sig.”

”Till exempel begår brott, hyllar terrorister eller annat som inte är förenligt med att vara en del av den svenska nationen”, fortsatte Åkesson

Läs det igen: ”Eller annat som inte är förenligt med att vara en del av den svenska nationen.”

SD skiljer på Sverige och ”nationen”

För Sverigedemokraterna är den svenska nationen inte Sverige utan en viss del av befolkningen som partiet anser vara svenskar. Sverigedemokraterna har varit tydliga med att minoriteter inte tillhör den svenska nationen. Flera gånger har toppföreträdare i partiet känt ett behov av att poängtera att judar inte är en del av den svenska nationen, inte heller samer eller romer räknas dit.

Jimmie Åkesson själv har förklarat att även infödda i den ”svenska nationen” kan upphöra vara ”svenskar” om de till exempel konverterar till islam.

”Han är inte längre svensk i grunden. Han har sin lojalitet någon annanstans”, sa Åkesson om en konverterad imam i Eskilstuna.

Andra som Zlatan Ibrahimovic har fått sitt kroppsspråk analyserat av SD.  Zlatan klarade inte testet och ingår därmed inte den svenska nationen.

”Han har en attityd som på många sätt inte känns svensk, han har ett kroppsspråk och ett språk i allmänhet som inte jag uppfattar som direkt svenskt”, fastställde partiideologen Mattias Karlsson i en intervju med Expressen.

Inför sina anhängare på landsdagarna talade nu Jimmie Åkesson om sin vision att riva moskéer, och fick rungande applåder.

”Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsmiljön bör helt tas bort.”

Jimmie Åkesson agiterar för etnisk rensning och förbereder pogromer. Inte bara muslimer bör darra. Inför sina anhängare göder han även drömmar om hämnd på politiska motståndare.

”Låt oss istället noggrant kartlägga hur det kunde gå så här fel och vilka som ytterst bär ansvaret för denna enorma tragedi.”

”Sverigevänner, nu är vi med och styr Sverige, vi ska göra Sverige bra igen. Men det är också dags att på allvar utkräva ansvar. Vi tänker inte glömma, vi tänker inte förlåta.”

På SVT sammanfattas analysen av ett radikalt högerextremt tal om att riva bönelokaler, hämnd på politiska motståndare och upprivna medborgarskap som någon form av taktisk politisk positionering.

”En viktig förklaring är att SD ser ett behov av att skärpa både politik och retorik för att skilja ut sig gentemot övriga partier”, skriver SVT i en analys.

Andra analytiker vars röster får sätta rubriker är rädda för hur en av Sveriges mäktigaste politikers utspel påverkar Natoprocessen.

Den lyxen har inte alla svenskar som vet att de inte hör hemma i Sverigedemokraternas nation. För den som inte passar in i Sverigedemokraternas vision av Sverige handlar det nu om rätten att få existera.

Läs mer:

SD raderar miljöåtgärder och skriver in statslöshet i principprogrammet