← Till Tidningen Global
Radar

FN skärper kraven på fredsbevarande styrkor

FN:s fredsbevarande styrkor har drabbats av många anklagelser om sexuella övergrepp och människorättskränkningar. Nu uppger världsorganisationen att man är fast besluten att försäkra sig om att de som arbetar för FN ska leva upp till kraven om ett gott uppförande och respekt för de mänskliga rättigheterna.

FN • Kraven gäller utan undantag för de 100 000 människor som arbetar som tjänstemän, militärer eller poliser inom FN:s 14 fredsbevarande insatser eller i någon av de 23 olika särskilda politiska insatserna i världen.

Nick Birnback, talesperson för FN fredsbevarande grupper, säger till IPS:

– De medlemsstater som bidrar med personal till FN:s fredsbevarande styrkor är ansvariga för att garantera att denna personal inte har deltagit, direkt eller genom försummelse, till överträdelser av internationella humanitära lagar eller människorättslagar, och att de inte av disciplinära skäl har skickats hem från ett FN-uppdrag.

Det senaste fallet som är under utredning gäller 49 soldater från Sri Lanka som skickades till FN-styrkan Unifil i Libanon, utan att först bli ordentligt granskade av myndigheterna i hemlandet. Detta har föranlett att FN:s avdelning för fredsbevarande operationer, DPKO, krävt att Sri Lanka omedelbart genomför denna granskning.

– Om det uppstår frågetecken rörande de 49 personer som redan skickats till Unifil kan det ställas krav på att dessa skickas tillbaka och byts ut på bekostnad av Sri Lankas regering, säger Nick Birnback.

Anklagelserna om sexuella övergrepp utförda av FN:s fredsbevarande styrkor har ökat på senare år, liksom antalet fall där kvinnor pekar ut FN-soldater som fäder till deras barn. Dna-test används numera som en hjälp för att utreda dessa fall. Dna-prover samlas in av FN i samverkan med de länder som deltar i fredsbevarande operationer.

Antalet omtvistade fall av faderskap ökade från 12 anklagelser 2014, till 56 förra året.

FN:s talesperson Stephane Dujarric berättade tidigare i år att det under de sista tre månaderna av 2017 inkom 40 anklagelser om sexuella övergrepp inom FN. 15 av fallen rörde de fredsbevarande operationerna.

FN har för närvarande 14 fredsbevarande missioner i världen, varav sju i Afrika. Personalen som består av fler än 100 000 anställda kommer från 123 olika länder.

Under förra året dödades 59 fredsbevarande soldater av våldsdåd i världen. Det uppges vara den högsta siffran hittills och var en kraftig ökning jämfört med de 34 FN-soldater som dödades under föregående år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV