← Till Tidningen Global
Radar

Oklart om rika länders bidrag till omställning

Representanter för afrikanska organisationer uttrycker sin frustration över klimatförhandlingarna under en presskonferens i samband med FN:s klimatkonferens i Katowice i Polen.

Det är ovisst vilka pengar som ska användas för att hjälpa fattigare länder med klimatomställning. De rika länderna anklagas för att svika Parisavtalet genom att försöka omförhandla villkoren för olika finansieringslösningar vid det pågående klimatmötet i Polen.

KLIMAT Professor Seth Osafo, rådgivare till den afrikanska gruppen av förhandlare vid FN:s klimattoppmöte i Katowice i Polen, säger att representanterna för de rika länderna lägger det finansiella ansvaret för att kunna genomföra Parisavtalet på den privata sektorn.

Vid klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader Celsius.

Även Mohamed Nasr, ledare för den afrikanska gruppen av förhandlare, menar att det knappt skett några framsteg när det gäller de rika ländernas finansiella åtaganden i fråga om klimatrelaterade skador och förluster kopplade till tidigare orättvisor.

– Resultaten hittills lever inte upp till förväntningarna, och om det är så här förhandlingarna kommer att fortsätta innebär det att vi inte kommer att kunna genomföra det som vi enades om i Paris, säger Mohamed Nasr till IPS.

Under förhandlingarna som inleddes den 3 december har det som kallas Parisavtalets regelbok diskuterats – regler som ska styra genomförandet av Parisavtalet på nationell nivå.

Resultatet av de veckolånga förhandlingarna kommer att presenteras för ministrar under måndagen och sedan följer överläggningar när ministrarna ska ta ställning.

Under klimatmötet i Paris togs beslut om en grön klimatfond som ska slussa pengar från rika länder till de fattiga ländernas klimatarbete och hundra miljarder dollar per år sattes som mål för 2020. Sedan har det skett en rad bakslag. USA, som hör till de största förorenarna, har utlovat tre miljarder dollar till klimatfonden. Under Barack Obamas presidentskap betalade landet ut en miljard dollar, men nu har president Donald Trump tagit avstånd från klimatavtalet och kallat klimatförändringarna för en ”total bluff”.

Vid förhandlingarna i
Katowice har USA och EU begärt att reglerna inte ska innebära att de måste delge de exakta summor som de ska bidra med till fattiga länder i klimatfinansiering för klimatrelaterade förluster och skador.
Det har inte tagits emot väl av afrikanska organisationer som kräver att tidigare åtaganden när det gäller klimatfinansiering uppfylls.

– Det här sänder en tydlig signal från de rika länderna om att de vill lägga ansvaret på privata aktörer, eller ännu värre, utvecklingsländerna, att se till att de uppfyller sina åtaganden. Det här är inte acceptabelt. Om det fortsätter så här kommer vi vara tvungna att protestera eller till och med dra oss ur förhandlingarna helt, säger Mithika Mwenda, från den panafrikanska klimatalliansen, PACJA, till IPS.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV