← Till Tidningen Global
Radar

Makten över vargjakten kan flyttas till EU

Heiko Junge / NTB | Den senaste räkningen visade på att det fanns runt 305 vargar i Sverige.

EU-kommissionen vill skärpa regleringen av vargjakten. Moderaternas Maria Malmer Stenergard kräver att regeringen agerar för att stoppa förslaget.
– Här finns en stor risk att makten över den svenska vargjakten flyttas till EU, säger hon.

DJURLIV Sverige har i många år kritiserats av EU för sin vargpolitik och återkommande licensjakt. Nu vill EU-kommissionen i ett nytt förslag ändra hur medlemsländerna genomför EU:s lagstiftning för förvaltningen av stora rovdjur som varg, lo och björn.

Bland annat föreslås att vargpopulationen ska bedömas lokalt och regionalt, och inte på nationell nivå, vilket kan öka vargens spridning. Hänsyn ska inte heller längre tas till människor som lever nära revir och drabbas av vargen.

– Det finns risk att man äventyrar den svenska licensjakten och även skyddsjakten. Och att vi flyttar bestämmanderätten från Sverige till Bryssel, säger Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson för Moderaterna.

Möte i oktober

För att regeringen ska klargöra sin inställning har Maria Malmer Stenergard kallat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till miljö- och jordbruksutskottet.

– Vad vi har förstått har det varit ett möte i slutet av oktober på kommissionen, där länder som Finland och Danmark har yttrat sig, men där Sverige har valt att inte yttra sig. Det väcker frågor om huruvida regeringen driver och står bakom den svenska vargjakten även på EU-nivå. De frågorna vill vi få svar på.

Maria Malmer Stenergard förklarar att M ställer sig bakom den befintliga svenska vargpolitiken.

– Än så länge har vi inte fått någon uppgift om att regeringen inte skulle göra det, men det är väldigt oroväckande om man genom passivitet riskerar att tappa bestämmanderätten över den svenska vargjakten, säger hon.

Har lämna synpunkter

Yttranden kring kommissionens förslag ska ha kommit in senast under denna vecka.

TT har sökt Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog (MP). Hanna Björnfors, politisk sakkunnig hos miljöministern, meddelar att regeringen precis lämnat in en omgång synpunkter på förslaget. Ett ytterligare tillfälle att ge synpunkter kommer i början av nästa år.

Även Svenska Jägareförbundet anser att EU-kommissionens förslag hotar den svenska vargjakten.

– Man vill strama upp möjligheterna att begränsa populationsstorlekarna för de stora rovdjuren, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman, till Jaktjournalen.

Fakta: Vargjakt i Sverige

EU:s så kallade art- och habitatdirektiv skyddar hotade arter. Att undantag kan göras från reglerna utifrån vissa villkor möjliggör till exempel den svenska licensjakten.

Vargen är i grunden fridlyst i Sverige men för att reglera antalet vargar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Oftast är det länsstyrelserna som beslutar om jakt.

Licensjakten får bedrivas från den 2 januari till 15 februari.

Inventeringen för 2017-2018 visade att det fanns cirka 305 vargar i Sverige. Det är en minskning med 14 procent från föregående vinter, då populationen var runt 355 vargar.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV