← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Klimatstrejkarnas vilja måste omsättas i politisk handling

Czarek Sokolowski/AP/TT | Röken ligger tjock över Katowice där årets klimattoppmöte, COP24, just har inletts.

DEBATT • Dagens politiker behöver hörsamma forskning och ta ställning för klimatet och framtiden! Innan det är för sent. Även om det kontrasterar ekonomiska kvartalsintressen. Då behövs bindande regler, inte bara fina målsättningar. Annars blir det inte mer än fina ord.

Efter initiativ från en klimatengagerad person har en hel rörelse plötsligt vaknat till liv. En rörelse som samlas fredag efter fredag i strejk för klimatet. Enade i hopp om en framtid och med en vrede över samtidens tandlösa politiker.

Den senaste fredagen, den 30 november, ägde klimatstrejker rum på över 100 orter runt om i det avlånga landet. Vad som länge legat sovandes strax under samhällets yta har väckts av larmrapport efter larmrapport om klimatkrisen och tidsbristen.

När FN:s klimatpanels, IPCCs, senaste rapport släpptes tidigare i höstas var det inte jättemycket nytt. Många förstod och kände till hur landet låg. Men vad rapporten visade var den minsta gemensamma nämnaren för vad som behövs göras för att åtminstone ha en chans att nå 1,5-gradersmålet. Politisk vilja och handlingskraft.

Den politiska viljan riskerar dock att inte utmynna i konkret handlingskraft så länge de ekonomiska särintressena och gårdagens industrier får diktera villkoren för klimatpolitiken. Något det är stor risk för även nu i Katowice. Vilket är synnerligen uppenbart när det är det polska kolföretaget, ett av de största i EU, JSW som är storsponsor för mötet i Katowice. Då är behovet av en närvarande miljörörelse synnerligen stort, om än bara för att visa förhandlarna vems intressen som faktiskt är viktigast. Det ekonomiska kvartalsintresset eller framtidens långsiktiga intresse.

Den befängda besatthet av att med konstgjord andning hålla gårdagens industrier, de stora utsläpparna, vid liv behöver avvecklas. Då krävs att politiker på alla nivåer lyssnar till forskning, och vad miljörörelsen länge talat om.

Miljörörelsen och klimatengagemanget är inte längre en liten nischad utgrening i samhället men en rörelse som genomsyrar alla samhällsklasser och generationer och som talar med gemensam röst om att det behövs förändring nu. Det finns inte tid att vara fast i gamla hjulspår och dogmatiskt ducka undan alla tillfällen att agera. Då behövs miljörörelsen röst i Katowice.

EU-parlamentarikern Max Andersson anordnar tillsammans med miljöorganisationer en resa till Katowice för miljörörelsen, och jag kommer vara en av de som är där. För att tillsammans visa att det behövs en politik som sätter klimatet och framtiden i första rummet. Även om det kan innebära en minskad ekonomi. Klimatstrejkarnas vilja behöver omsättas i politisk handling. Vi har inte tid att vänta.

Nu behövs från politikens håll tydliga regler och tillvägagångssätt för att minska utsläppen till den nödvändiga grad av att kunna uppnå Parisavtalets åtaganden. Resulterar minskade utsläpp i minskad ekonomi får det vara så. Klimatet framtidens intressen behöver sättas i första rummet, inte ekonomins kvartalsintressen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV