← Till Tidningen Global
Radar

Urfolk vill skydda Amazonas med nytt internationellt avtal

Felipe Dana/AP Photo/TT | Cuiaba, Brasilien.

Det behövs ett nytt internationellt avtal som skyddar Amazonas. Det säger företrädare för ursprungsbefolkningar vid en FN-konferens om biologisk mångfald som pågår i Egypten.

AMAZONAS Kravet framförs av gruppen Coica, en organisation som företräder Amazonas ursprungsbefolkningar, vid mötet om FN:s konvention om biologisk mångfald. Coica samlar nio nationella organisationer för urfolk, för att bland annat för deras talan på internationell nivå.

Vid sidan av kravet på ett internationellt skydd för Amazonas menar Coica att ursprungsbefolkningar måste involveras mer i arbetet för att hejda att biologisk mångfald går förlorad, och i samband med de åtgärder som genomförs.

– Nästan 80 procent av världens biologiska mångfald finns på områden som tillhör ursprungsbefolkningar, säger Juan Carlos Jintiach, som representerar Coica vid konferensen.

Han påpekar att ursprungsbefolkningarna har nyttjat sina naturresurser på ett hållbart sätt under tusentals år.

I en deklaration uppmanar Coica världens länder att inkludera ursprungsfolkens kunskaper i arbetet för att skydda den biologiska mångfalden.

– Det är inte möjligt att utforma en effektiv politik utan dem. Coica vill samarbeta med andra aktörer bakom ett gemensamt mål som går ut på att skydda och återställa hälften av jordens områden innan år 2050, säger Juan Carlos Jintiach.

Organisationen vill starta en dialog med regeringarna i regionen runt Amazonas i syfte att skydda regnskogarna och den biologiska mångfalden.

Målsättningen är att få fram ett avtal som skyddar över 135 miljoner hektar mark inom en ”biologisk korridor” som ligger inom Colombia, Venezuela och Bolivia. Ursprungsbefolkningarna menar att de skulle kunna bidra till att göra ett sådant avtal effektivt.

Företrädare för Amazonas ursprungsbefolkningar uttrycker samtidigt en stark oro för de uttalanden som gjorts av Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro, som kommer till makten i januari. Under sin valkampanj utlovade han att minska skyddet av Amazonas, vilket kan leda till att mindre områden skulle kontrolleras av ursprungsfolken, samtidigt som regionen kan öppnas ännu mer för exploatering av jordbruksföretag, gruvbolag, skogs- och byggindustrier.

– Hans åsikter är oroande, men den nya regeringen kommer också att stöta på hinder när det gäller att dra tillbaka beslut som redan har fattats, och man riskerar att förlora positionen som en internationell ledare kring miljöfrågor, säger Oscar Soria, vid den globala rörelsen Avaaz.

– Vi vill påminna Bolsonaro om att Brasilien är bundet av nationella och internationella åtaganden som innebär att ursprungsbefolkningar har territoriella rättigheter, samt att man måste respektera deras rätt att ta välgrundade beslut efter att först ha fått tillgång till information, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV