← Till Tidningen Global
Radar

Höga förväntningar vid globalt möte om blå ekonomi

Hani Mohammed/AP Photo/TT | Fiskare från Hadeida, Jemen.

På måndagen inleddes världens första globala konferens om så kallad blå ekonomi. Experter och ekonomiska aktörer har samlats i Kenyas huvudstad Nairobi för att diskutera hur man ska kunna nyttja hav och andra vattentillgångar för att skapa en hållbar ekonomi som inkluderar alla.

EKONOMI Blå ekonomi handlar om att dra nytta av hav, sjöar och floder, genom hållbara investeringar i verksamheter som bland annat fiske, sjötransporter, turism, fiskodlingar och energisatsningar.

Flera afrikanska länder, däribland Kenya, Tanzania och Sydafrika, har som målsättning att deras ekonomier ska bli mer diversifierade med hjälp av att hav och andra vattentillgångar ska kunna nyttjas med hållbara metoder.

Wilfred Subbo, som är expert på naturresurser vid universitetet i Nairobi, säger till IPS att den globala konferensen kan sätta fart på utvecklingen i landet genom att föra upp frågan om behovet av blå ekonomi på dagordningen. Han menar att Kenya har de förutsättningar som krävs för att myndigheter och företag ska kunna stärka den blå ekonomin kraftigt i landet.
Nyligen lanserades en ny kustbevakningsmyndighet i Kenya som bland annat ansvarar för att bekämpa överfiske och illegalt fiske och ska se till att skydda marina ekosystem.

Experter menar dock att mycket arbete återstår för att utveckla handlingsplaner där en hållbar blå ekonomi står i fokus, på samma sätt som bland annat Mauritius, Seychellerna, Madagaskar och Komorerna i västra Indiska oceanen har gjort.

Ekonomen Jason Rosario Braganza säger till IPS att mötet i Nairobi innebär en möjlighet för både offentliga och privata aktörer att diskutera hur en mer diversifierad ekonomi kan leda till en hållbar ekonomisk utveckling. Han påpekar att mötet även kommer att belysa hur viktigt det är att vanliga medborgare utnyttjar naturresurser på ett ansvarsfullt sätt.

Jason Rosario Braganza betonar samtidigt hur behovet av att regeringar skapar regler som begränsar möjligheterna för stora företag att exploatera naturtillgångar på ett sätt som inte är hållbart.

– Regeringarna måste arbeta mer kraftfullt för att skapa institutioner och lagar som riktas mot överutnyttjandet av naturresurser.

År 2050 beräknas världen ha 9,6 miljarder invånare som är i behov av mat. I det sammanhanget kan utvecklingen av fiskodlingar få en viktig roll för att stärka matsäkerheten, samtidigt som det är en sektor som anses kunna bli särskilt betydelsefull för världens allra fattigaste.

Micheni Ntiba, vid Kenyas departement för fiske, vattenbruk och blå ekonomi, säger till IPS att mötet kommer att bli mycket viktigt. Han menar att många afrikanska länder ännu inte har insett hur viktig den blå ekonomin skulle kunna vara. Den globala konferensen kan enligt Micheni Ntiba bli ett första steg mot utvecklingen av nya samarbeten mellan afrikanska länder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV