← Till Tidningen Global
Radar

Få länder med samtyckeslag

HENRIK MONTGOMERY/TT | Sverige är ett av åtta länder i Europa som har en samtyckeslag.

Bara åtta av 31 länder i Europa har lagar om samtycke. I en ny rapport pekar Amnesty ut flera problem med de europeiska ländernas våldtäktslagstiftning.
– Generellt sett är den eftersatt, säger Katarina Bergehed på svenska Amnesty.

SVERIGE Sverige är ett av de länder där det inte krävs våld och hot för att en gärning ska klassas som våldtäkt. Sedan den svenska samtyckeslagen började gälla i somras räcker det helt enkelt med att det saknas ett ja.

– I många länder är det fortfarande medel som våld, hot och tvång som krävs för att något ska ses som våldtäkt. Det är både otidsenligt och också i strid med folkrättsliga normer som har utvecklats under senare år, säger Katarina Bergehed, sakkunnig på kvinnors rättigheter hos Amnesty.

– Följden är att de som utsätts för sex mot sin vilja inte får upprättelse och skyddas inte av lagen.

Seglivade myter

Amnesty påpekar i sin rapport att samtyckesdefinitioner av våldtäkt och lagreformer inte är en slutgiltig lösning, men att det är en början och har ett signalvärde.

– Det ger en bra grund för att bekämpa sexuellt våld och våldtäkt. Det behövs, det här är ett samhällsproblem i hela Europa, säger Katarina Bergehed.

Annat som Amnesty lyfter fram i sin kartläggning är att offer ofta skuldbeläggs eller ställs mot fördomar – inte minst i kontakt med rättsväsendet.

– Vi ser att seglivade myter lever kvar om kvinnors och mäns sexualitet och om vad som är en våldtäkt. Vi ser på olika håll brister i rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden. Problemen finns på många olika plan.

"Bra läge"

Amnestys rapport släpps lagom till den internationella dagen mot våld mot kvinnor, som är på söndag.

Katarina Bergehed välkomnar utvecklingen i Sverige med den nya lagen.

– För svensk del finns det nu ett bra läge att åtgärda de andra bristerna som gör att våldtäktsoffer har svårt att få rättvisa och upprättelse.

Fakta: Våldtäktslagar i Europa

Amnesty har jämfört våldtäktslagstiftningen i 31 europeiska länder.

Sverige anslöt sig till den grupp länder i Europa som har en samtyckeslag den 1 juli. Irland, Storbritannien, Belgien, Cypern, Tyskland, Island och Luxemburg har en liknande lagstiftning.

De övriga 23 länder som Amnesty granskat definierar våldtäkt utifrån om det förekommit våld, hot om våld, tvång eller om offret varit oförmöget att göra motstånd.

Enligt en studie från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har var 20:e kvinna över 15 år i EU blivit våldtagen, omkring nio miljoner kvinnor.

Källa: Amnestys rapport ”Right to be free from rape”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV