← Till Tidningen Global
Radar

Amnesty: Sverige sviker utsatta EU-migranter

Leif Blom/TT | Sverige brister i att respektera utsatta EU-medborgares mänskliga rättigheter när de är i Sverige, enligt Amnesty.

Sverige brister i att respektera utsatta EU-medborgares mänskliga rättigheter när de här, anser Amnesty International.
Människorättsorganisationen kräver att Sverige ger tak över huvudet, vatten, sanitet och subventionerad sjukvård till de utsatta.

SVERIGE – Det här är sådant som gäller i regelverk som Sverige har åtagit sig att följa, säger Anna Lindenfors som är generalsekreterare för Amnesty Sverige.

Människorättsorganisationen Amnesty har genom djupintervjuer med 58 utsatta EU-medborgare, de flesta av dem romer, undersökt om Sverige uppfyller sitt människorättsansvar och uppfyller deras grundläggande behov när de är i Sverige.

I rapporten ”A cold welcome. Human rights of Roma and other ’vulnerable EU citizens’ at risk”, slår Amnesty fast att såväl regering som kommuner och landsting brister i att respektera utsatta EU-medborgares rättigheter.

Stort gap

– Vi ser att det finns ett stort gap mellan verkligheten som de här människorna lever i, att vakna upp under en bro när det är två plusgrader, och det regelverk och de policys som finns, säger Anna Lindenfors.

Hon säger att man från regeringens och myndigheternas sida pratar om att de här personerna är i Sverige tillfälligt. Men det stämmer inte med den bild Amnesty har.

– Många av de människor som vi gjort intervjuer med har ju varit här i två år. Då blir det som att regeringen inte vill se verkligheten som den faktiskt ser ut och att de här människorna faktiskt har rättigheter när de befinner sig i Sverige.

En otydlighet

Amnesty menar att regeringens ovilja att se den verkliga situationen också får konsekvenser och skapar otydlighet ute i kommuner och landsting kring hur man kan hantera och ge stöd och hjälp till utsatta EU-migranter.

I rapporten lyfts Gotlands kommun fram som ett positivt exempel, bland annat för att det där finns ett långtidshärbärge som hjälper människor att få ordning på sitt liv och få större möjlighet att söka jobb.

– Alla som vi har pratat med har kommit hit för att skaffa sig ett arbete för att kunna försörja sig och sina barn. De kommer inte hit för att bo under en bro, säger Anna Lindenfors.

Myndigheter uppskattar att omkring 4 700 personer som kategoriseras som utsatta EU-medborgare befinner sig i Sverige.

Merparten av dem är romer från Rumänien och Bulgarien som försörjer sig och sina familjer genom att tigga, samla pantburkar och ta ströjobb.

Fakta: Amnestys krav på Sverige

I rapporten presenterar Amnesty rekommendationer till Sveriges regering, kommuner och landsting samt till Rikspolischefen och Stockholms polisdistrikt.

I korthet lyder kraven:
• Alla människor i Sverige ska ha tillgång till tak över huvudet, oavsett uppehållsrätt eller medborgarskap, vilket betyder att det ska finnas långtidshärbärgen i alla kommuner.
• Utsatta EU-migranter ska ha tillgång till subventionerad sjukvård samt tillgång till rent vatten och toaletter.
• Från polisens sida ska det finnas en likvärdig behandling som bygger dels på att det inte är olagligt eller tillståndsbelagt att tigga, dels på icke-diskriminerande tillämpning av lagen.
Källa: Amnesty

Fakta: Utsatta EU-migranter i Sverige

I polisens nationella lägesbild för brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta medborgare framgår att 2015 uppgick antalet utsatta EU-medborgare till cirka 4 700 personer.

Exakt hur många som finns här i dagsläget vet ingen, enligt den nationella samordnaren Claes Ling Vannerus. De som finns här nu är mer spridda än 2015, de bor till exempel oftare i bilar nu, än i läger som de gjorde då.

I Stockholms stads EU-team, som arbetar uppsökande mot EU-migranter, uppskattar man att det handlar om 600–700 personer som sover i till exempel kojor, bilar och husvagnar.

I Göteborg har antalet hemlösa EU-migranter minskat, det är i alla fall Göteborgs stads uppfattning. För några år sedan talades det om cirka 300–400, nu uppskattas de till cirka 100 personer.

Även i Malmö ser antalet ut att ha minskat något de senaste åren, men enligt Crossroads där är det svårt att säga säkert. Nu kommer 50–60 personer till dem per dag, under sommaren kanske 40–45.

Källa: Nationella samordnaren på länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad, Göteborgs stad och Crossroads i Malmö.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV