← Till Tidningen Global
Radar

Nya verktyg i kampen mot markförstörelse

Foto: Sanjana Hattotuwa/IPS | Stora markområden i världen, som dessa i Sinhapura på Sri Lanka, har blivit utarmade efter att ha överutnyttjats under många år.

Förstörelsen av åkermark är ett gigantiskt problem i stora delar av världen och hotar den framtida tillgången på mat. Men nu har en ny satsning lanserats där målsättningen är att världens länder ska få tillgång till data och verktyg för att kunna vända utvecklingen.

MILJÖ Det internationella partnerskapet GEO står bakom det nya programmet Land Degradation Neutrality Initiative, LDN, där målet är att nationella och lokala beslutsfattare ska erbjudas direkt tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna motverka utarmningen av åkermarker.

– Förstörelsen av jordar utgör en existentiell kris. Fram till nu har övervakning i realtid upplevts som ett oöverstigligt hinder. Men så är det inte längre, sade Monique Barbut, som är chef för FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, i samband med att den nya satsningen lanserades.

Hon säger att tekniken i kombination med de praktiska verktyg som behövs kan bli mycket viktiga.

– Beslutsfattare och markanvändare kommer att få omedelbar tillgång till den information som behövs för att kunna satsa på, och planera för, en hållbar användning av marker. Det är ett första steg mot ökad hållbarhet, tillade Monique Barbut.

Enligt UNCCD är förstörelsen av marker ett växande problem och över 75 procent av jordytan uppges ha drabbats negativt av mänsklig aktivitet, något som påverkat nästan alla världens länder. Bland konsekvenserna finns fler och mer allvarliga torkor, stora förluster av djurliv och att människor tvingas ge sig av från sina hemregioner.

Om inte världen agerar snabbt i klimatfrågan beräknas över 140 miljoner människor i södra Afrika, Sydasien och Latinamerika tvingas flytta inom de egna länderna innan 2050. Något som ytterligare skulle öka konkurrensen om odlingsbar mark.

Tharanga Yakupitiyage/IPSarbetet för att hindra förstörelsen av mark uppges vara bristen på korrekta data och verktyg för att övervaka utvecklingen.

– På nationell och lokal nivå har möjligheterna att bevaka varit avgörande för statliga insatser för att hindra jordförstörelse, säger Sasha Alexander, som arbetar med policyfrågor för UNCCD, till IPS.

Tanken med det nya initiativet är att man ska föra samman aktörer som samlar in datainformation med myndigheter, för att kunna utveckla olika standardiseringar och analytiska verktyg som ska användas för att övervaka och rapportera om förstörelsen av mark.

Att insamlingen av den sortens data är viktigt framgår även i de hållbara globala utvecklingsmålen, där ett av målen är att bekämpa förstörelsen av mark.

Sasha Alexander säger att om världens länder får tillgång till korrekta datauppgifter så ökar också möjligheterna att prioritera rätt insatser och genomföra åtgärder för en mer hållbar användning av mark.

– Myndigheter med begränsade resurser kommer nu att kunna göra betydligt mer än tidigare tack vare tillgången på data. Inte bara i fråga om att rapportera på global nivå, utan också genom att kunna använda kunskaper från dessa datauppgifter för att göra rätt insatser för att förhindra, minska och vända utvecklingen kring jordförstörelse, säger Sasha Alexander till IPS.

Som exempel nämner hon Brasilien där man genomförde en lyckad satsning för att vända den negativa utvecklingen i landets nordöstra delar, efter att inhämtat data om vilka områden som behövde prioriteras. Därefter genomfördes satsningar där lokala myndigheter fick tillgång till de tekniker och kunskaper de var i behov av. Inom programmet togs även hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter, eftersom man insåg att detta var nödvändigt om de förändringar som genomfördes skulle få bestående effekter. Lokalbefolkningar engagerades därför i satsningen, vilket bidrog till att människors attityder kunde påverkas och förändras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV