← Till Tidningen Global
Radar

Konsumtionen måste ned för att nå klimatmål

Konsumtionen måste halveras om klimatmålet ska nås. Naturvårdsverkets färska siffror visar på att kraftfulla åtgärder behövs både från politiker och enskilda.

KLIMAT Under 2016 innebar vår konsumtion att 101 miljoner ton koldioxid släpptes ut. Knappt 40 miljoner ton av dessa släpptes ut vid produktion i Sverige, medan resten släpptes ut i andra länder, visar rapporten från Naturvårdsverket.

Offentlig konsumtion störst

Den offentliga konsumtionen är den enskilt största delen, med 38 miljoner ton koldioxidutsläpp. Transporter står för 21 miljoner ton, och livsmedel för nära 20 miljoner ton. Boende innebär 11,3 miljoner ton i utsläpp, och kläder och skor knappt 2,2 miljoner ton. Allt det övriga vi konsumerar innebär koldioxidutsläpp på 8,8 miljoner ton.

Det innebär ungefär tio ton koldioxid på grund av konsumtion per person och år i Sverige.

Men nu måste vi alltså minska utsläppen drastiskt.

– Om man kopplar utsläppen från konsumtionen till FN:s klimatpanel, IPCC:s, 1,5-gradersmål så måste utsläppen halveras till 2030. Då ska de vara 4–5 ton per person och år, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Kräver negativa utsläpp

Till 2050 måste utsläppen ned ännu mer. Konsumtionen får bara vara ett ton per person och år.

– För att nå det krävs också negativa utsläpp, det vill säga att koldioxid binds i skog och att den fångas in och kapslas in. Men det finns kritik mot detta, att vi har bundit upp oss för en teknik som bara är i sin linda, säger Jonas Allerup.

Naturvårdsverket pekar på att det krävs kraftfulla åtgärder för att nå klimatmålet. Både politiska beslut, och minskningar av enskilda och företag behövs för att nå målet.

– Det är upp till politiker att bestämma vad som ska göras. Vi ser att det krävs åtgärder, och vi har ett helt batteri med förslag till åtgärder. Men det är regeringen som beslutar, säger Jonas Allerup.

Johanna Cederblad/TT

Fakta: Utsläppen ökade 2016

Naturvårdsverkets rapport visar att de svenska utsläppen från konsumtionen ökade 2016, då de landade på 101 miljoner ton. 2015 var de totalt 97,83 miljoner ton, och 2014 99,4 miljoner ton.

Utsläppen från exporterande företag landade på cirka 180 miljoner ton under 2016. De räknas inte in i konsumtionsutsläppen.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV