← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Jämställdhet banar väg för fred

Fredrik Persson/TT | ”Varför ungdomar ska vara med i fredsarbetet är egentligen ganska enkelt.

DEBATT • Ungdomar världen över är aktörer för fred. Det bekräftade FN i slutet av år 2015. Eftersom hälften av världens befolkning är under 30 fick freden plötsligt en väldig skjuts framåt.

Borta sedan länge är idén om att bara militärsoldater kan garantera ett lands säkerhet. I och med FN:s bredare definition av fred, freden som långsiktigt hållbar, behöver också fler aktörer inkluderas. Fred skapas av dem som berörs av ett krig eller en konflikt. Det innefattar alla i ett samhälle. För de som är med och fattar beslut, tar inte beslut som går emot deras egna intressen. Och varför ungdomar ska vara med i fredsarbetet är egentligen ganska enkelt. Det är ju de som kommer leva med konsekvenserna i framtiden.

Fred skapas av människor. Vi på Operation 1325 tror att fred också påverkas av människans egen uppfattning om sin roll i samhället och känslan av att vara betydelsefull och viktig. Därför driver vi Den digitala fredsagenten. Vi vill ge unga tjejer bättre förutsättningar att forma sina egna liv och själva bestämma hur de vill leva.

Den digitala fredsagenten ger tjejer vägledning i rollen som en stark och självständig aktör för fred och för ett medmänskligare samhälle samtidigt som vi utmanar stereotypa könsroller.

I vår satsning fick ett 20-tal tjejer mellan 15 och 25 år i början av sommaren lära sig om kvinnors rättigheter, fredsbyggande, konflikthantering och ickevåld. De fick också lära sig om hur de kan påverka via sociala medier. De pratade om klimatförändringarna och den växande rasismen som hot mot freden i Sverige. Men de pratade också om viljan att bidra till ett bättre samhälle tillsammans med andra.

Folke Bernadotteakademin, Sveriges myndighet för fred, har föreslagit för regeringen att inrätta ett ungdomsråd för att göra ungdomars röster hörda i fredsarbetet. Om regeringen inrättar ett ungdomsråd så står Operation 1325:s fredsagenter redo.

Beslutet om ungas deltagande i fred återfinns i FNs säkerhetsrådsresolution 2250. Där lyfts arbetslöshet upp som ett hot mot freden. Kanske kan det vid en första anblick ligga långt från frågor om ett lands säkerhet. Men freden är till sin natur ett långsiktigt arbete och den kräver att vi agerar proaktivt för att den ska kunna upprätthållas.

Det är oftast unga män som står i fokus då arbetslöshet bland unga diskuteras. Men vi vill prata om vikten av att unga kvinnor kommer ut i arbetslivet. För vi vet att jämställdhet är en viktig faktor för att upprätthålla fred. Därför arrangerar tjejerna från Den digitala fredsagenten eventet #Tjejericentrum den 17 november i Vällingby i Stockholm. Det blir en helkväll om att skapa möjligheter, att hitta rätt utbildning och om att ta sig fram i livet. Vi kommer också prata om hur traditioner hemifrån kan ge såväl styrka som bli till hinder. Om hur vänners åsikter kan få en att tveka. Eller hur de egna tankarna kan vara den största utmaningen. Men viktigast är att prata om hur en skapar sig en plats i samhället för att kunna vara delaktig, både politiskt och yrkesmässigt.

Operation 1325 tror att det är av största vikt att resolution 2250 förankras lokalt. Vi uppmanar regeringen att utveckla sitt arbete för freden genom att koppla ihop det globala och det lokala. Den här resolutionen behöver förverkligas även inom landets gränser. I en tid av ökade spänningar mellan människor i vårt land är det viktigare än någonsin att stå upp för demokrati, inkludering och medmänsklighet. Freden byggs ju av människor, så också här i Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV