← Till Tidningen Global
Radar

Superjord hittad vid grannstjärna

EEC/Science-Wave/Guillem Ramisa de Soto | En illustration av hur planeten som snurrar kring Barnards stjärna kan tänkas se ut.

En planet som är mer än tre gånger så stor som jorden, en så kallad superjord, har upptäckts i omlopp runt en av våra närmaste stjärnor.

RYMDEN Den nyupptäckta planeten snurrar kring Barnards stjärna, som ligger på sex ljusårs avstånd från solen – nästgårds, i galaktiskt perspektiv. Det är den näst närmaste planeten som har upptäckts.

Himlakroppen beskrivs som frusen och svagt upplyst och går ett varv runt stjärnan på 233 dagar. Barnards stjärna är en röd dvärgstjärna och uppskattas kunna vara nästan dubbelt så gammal som solen. Därför är dess ljus mycket svagare, vilket har gjort det svårare att upptäcka planeten.

Det innebär också att den får ungefär två procent så mycket energi från sin stjärna som jorden får från solen. Därför beräknas temperaturen på ytan ligga kring minus 170 grader Celsius.

– Den ligger definitivt inte i den beboeliga zonen, inget flytande vatten. Om den har något vatten eller gas så är det sannolikt i fast form så därför kallar vi planeten frusen, säger en av forskarna bakom upptäckten, Ignasi Ribas vid rymdinstitutet IEEC i Spanien.

Planeten är 3,2 gånger så stor som jorden, men vad massan består av är svårt att avgöra.

– Vi har sett planeter med den här massan vara av sten, vilket innebär att den kan se ut som jorden med en fast yta, möjligen med en atmosfär eller något fruset lager längst upp, säger Ribas.

– Eller så kan den vara vad vi kallar en mini-Neptunus, som en nedskalad variant av gasjättarna i vårt solsystem.

Den enda kända planet som ligger närmare oss än denna är Proxima b, som ligger på fyra ljusårs avstånd i stjärnsystemet Alpha Centauri.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV