← Till Tidningen Global
Radar

Hungern ökar i Latinamerika

Dieu Nalio Chery/AP Photo/TT | Larionise Beltinor sopar utanför hemmet medan hennes bror kryper runt, Bombardopolis, Haiti.

För tredje året i rad ökar antalet människor som hungrar i Latinamerika. Det framgår av en ny FN-rapport som presenterades i Santiago i förra veckan. Värst är ökningen i det krisdrabbade Venezuela.

HUNGER Antalet som hungrar i Latinamerika och Karibien uppgår nu till över 39 miljoner människor, vilket motsvarar drygt 6 procent av befolkningen. Det framgår i den nya rapporten, som sammanställts i samarbete mellan fyra olika FN-organ, däribland Unicef och livsmedelsprogrammet, WFP.

Rapporten belyser att både undernäringen och problemen med övervikt har ökat i regionen, vilket kopplas samman med den stora ojämlikhet som präglar många länder.

FN-organen uppmanar regionens regeringar att inleda satsningar för att bekämpa orättvisor och befrämja en mer hälsosam och hållbar kosthållning.
I samband med presentationen av rapporten i den chilenska huvudstaden lyftes Colombia fram som ett exempel där utvecklingen gått framåt. Detta sedan fredsavtalet mellan regeringen och Farc-gerillan undertecknades 2016.

Samtidigt har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll i grannlandet Venezuela, som nu är ett av de länder som har högst antal hungrande människor. Där beräknas 3,7 miljoner lida av undernäring, vilket motsvarar 11,7 procent av befolkningen. Venezuela är det land som upplevt den snabbaste ökningen av antalet hungrande sedan 2014, men även i Argentina och Bolivia har antalet ökat.

Ett land som är mycket hårt drabbat av hunger är Haiti där hela 45,7 procent av befolkningen tvingas gå hungrig, motsvarande fem miljoner människor. I Mexiko beräknas 4,8 miljoner vara undernärda, motsvarande 3,8 procent av befolkningen.

I båda dessa länder har dock siffrorna gått ner de senaste tre åren, liksom i Colombia och Dominikanska republiken. Men dessa fyra länder är ensamma om att kunna rapportera om sådana framsteg sedan 2014.

Enligt rapporten ökade dessutom hungern snabbare mellan 2016–2017 än den gjorde under föregående tvåårsperiod. Detta samtidigt som världen genom FN:s hållbara utvecklingsmål har lovat att utrota hungern till 2030.
Rapportförfattarna slår fast att det finns ett starkt samband mellan ekonomiska och sociala orättvisor och höga nivåer av undernäring och övervikt. Det gäller även för vissa ursprungsbefolkningar som i betydligt högre grad än genomsnittsbefolkningen lider av undernäring.

Samtidigt ökar också antalet som lider av fetma mycket snabbt i regionen, och enligt rapporten är andelen överviktiga barn högre i Latinamerika än det globala genomsnittet.

Carissa F. Etienne, chef för Panamerikanska hälsoorganisationen Paho, ett av de FN-organ som står bakom rapporten, slog vid presentationen fast att även fetma och övervikt slår särskilt hårt mot sårbara grupper.

– Vi måste göra framsteg i fråga om tillgången till hälsovård för alla, så att varje människa kan få den vård och de förebyggande åtgärder de behöver i fråga om undernäring och dess långsiktiga konsekvenser.

Rapportförfattarna betonar att både undernäring och övervikt i synnerhet drabbar människor med låga inkomster, minoritetsgrupper och befolkningar på landsbygden.

Ett av de främsta skälen till att undernäringen ökar bland utsatta grupper uppges vara ändrade kostvanor som leder till att många väljer livsmedel som är rika på socker, salt och fett eftersom dessa är billigare än nyttigare varor.
Enligt rapporten lever 19 miljoner kvinnor i regionen med brist på mat medan siffran för män ligger på 15 miljoner. I alla länder är andelen som lider av fetma högre bland kvinnor än bland män.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV