← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Yttrandefriheten är inte förenlig med de högerextremas förtryck

Janerik Henriksson/TT | 2014 hölls en stor manifestation mot nazism och rasism i Kärrtorp.

DEBATT • Det har nu gått ett antal veckor sedan Sverige gick till val och Nordiska motståndsrörelsens ambition att ta sig in i riksdagen misslyckades. Men deras valrörelse kantades av hot och våld och det är dags att vi frågar oss själva varför högerextrem organisering fortfarande är tillåtet i Sverige. Vi på Teskedsorden tycker att det är hög tid att lagstifta om ett förbud mot högerextrema grupper.

Nazisternas agenda är glasklar; de som inte passar in i deras världsbild ska utrotas. I år bedrev NMR en valkampanj vars syfte var att ta sig in i riksdagen och i några utvalda folkvalda församlingar för att driva just den agendan. Men eftersom NMR i grunden är en våldsbejakande organisation omgavs deras valrörelse av hot och våld.

Strategin för att bemöta den här typen av rörelser har under många år varit att ta debatten med dem med hänvisning till yttrandefriheten. Men när en organisations syfte är förtrycka och tysta människor, hur långt är vi då villiga att låta dem gå?

Redan 1966 undertecknade Sverige FNs konvention om rasdiskriminering. Där står det tydligt att rasistiska organisationer ska förbjudas och ogiltigförklaras och att även deltagande i sådana organisationer ska ses som en brottslig gärning. Trots undertecknandet har Sverige inte fullföljt sitt åtagande och FN har flera gånger kritiserat Sverige för att inte leva upp till delar av konventionen.

Vi har sett allt fler högerextrema ta plats i det offentliga med beskydd och tillstånd av polisen. Följderna av detta har inte bara varit en normalisering av nazistisk och högerextrem organisering utan även djärvare attacker mot befolkningen. Den judiska församlingen i Umeå var tillexempel tvungen att lägga ner sin verksamhet på grund av hoten från nazisterna och bara i år har den stora moskén i Stockholm flera gånger vandaliserats med hakkors.

Det råder ingen tvekan om vad som är nazismens mål och syfte. Och att yttrandefriheten är en grundläggande demokratisk princip är en självklarhet, men i den offentliga debatten har nazisternas yttranderätt på något sätt överordnats minoriteters rätt till att existera.

Att låta högerextrema grupper som har en tydlig icke-demokratisk och våldsbejakande agenda få verka ostört i vårt land gör inte bara att de växer sig större och starkare. Det är dessutom oförenligt med principen om alla människors lika värde – en princip vi på Teskedsorden ständigt jobbar för att värna.

Det finns stöd i lagstiftningen för att förbjuda högerextrem organisering, men praxis har gått åt motsatt håll. Ansvaret för att skärpa lagstiftningen ligger på våra politiker, men frågan är hur långt våldsbejakande organisationer kommer att gå innan vi ser en politisk lösning? På Teskedsorden arbetar vi för att utbilda barn och ungdomar i frågor om mångfald, respekt och jämlikhet. Det är därför svårt att se på medan våldet breder ut sig i NMR:s närvaro.

Paradoxen är att vi har förbud mot våld och mord, men vi har inget förbud mot att organisera sig i en grupp vars mål är att skada, mörda och förvisa andra människor på grund av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning och religion. Det är hög tid att göra något åt det.

Vi tror inte att en lagstiftning kommer att stoppa den våldsbejakande extremismen helt, men lagar är inte bara till för att förhindra brott. De är som bekant även till för att straffa brott. Det skulle även vara ett ställningstagande från staten sida att minoriteters rättigheter är överordnade extremisternas.