← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Volvo måste sluta medverka till folkrättsbrott i Palestina

Majdi Mohammed/AP | Den palestinska beduinbyn Khan al-Ahmar på Västbanken.

DEBATT I mitten av oktober når oss nyheten att den israeliska armén är på väg att riva den palestinska beduinbyn Khan al-Ahmar utanför Jerusalem på det ockuperade Västbanken. Sammanlagt 173 personer, inklusive 32 barn, ska fördrivas och den enda skolan i området förstöras. Byborna har dock, tillsammans med internationella aktivister, givit planerna så stor publicitet att det åtminstone temporärt stoppat bulldozrar och grävmaskiner – bland annat levererade av Volvo – som börjat förberedas för ödeläggelsen.

Sedan Israels högsta domstol i september undanröjt de sista hindren för en rivning har både FN och EU protesterat mot beslutet. Enligt FN:s specielle rapportör, Nikolay Mladenov, skulle en rivning utgöra ett brott mot internationell lag, och EU:s utrikespolitiska talesperson, Federica Mogherini, har förklarat att genomförandet skulle få ”allvarliga konsekvenser”. Rivningen av Khan al-Ahmar har således tills vidare uppskjutits – enligt uppgift i avvaktan på ”frivillig avflyttning” från de berördas sida.

Enligt Fjärde Genèvekonventionen är det förbjudet att ändra ett ockuperat områdes status genom rivningar och nybyggnation, och flytta egen befolkning till ockuperat område. Hela den israeliska ockupationen, alla bosättningar på ockuperad mark och fördrivningen av människor är, enligt bland annat FN:s Säkerhetsråds resolution 2334, olaglig verksamhet som måste avslutas.

Förra året avslöjades att Volvo levererar specialbeställda bepansrade bussar för transporter mellan de illegala israeliska bosättningarna. Volvo medverkar genom detta – och genom att tillhandahålla maskiner för förstörelse av palestinsk egendom och byggande av nya bosättningar – till folkrättsbrott i det ockuperade Palestina. Det här en hantering som omedelbart måste upphöra.

• Volvo måste upphöra att leverera maskiner för fortsatta folkrättsbrott i Palestina alternativt ställas till svars för brott mot internationell rätt.

• Den svenska regeringen måste protestera mot den planerade rivningen av Khan al-Ahmar, och kräva verkningsfulla åtgärder för att få ockupationen av Palestina avslutad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV