← Till Tidningen Global
Radar

Sikkim får utmärkelse för övergång till ekojordbruk

 Ilaria Cecilia/IPS | Enligt rapporten The World State of Agriculture 2018 är Indien det land i världen där det finns flest ekobönder.

Övergången till ekologiska odlingsmetoder har genomförts med varierade framgång i olika delar av världen. Men Sikkim i norra Indien har lyckats bli den första delstaten i världen där jordbruket numera till hundra procent är ekologiskt.

JORDBRUK Det lilla Sikkim ligger vid Himalaya och gränsar till Tibet, Nepal och Bhutan. Nyligen uppmärksammades delstatens satsningar på ekologiska jordbruk då man tilldelades priset Future Policy Award, FPA på grund av att Sikkims jordbrukare sedan 2015 uteslutande använder sig av ekologiska odlingsmetoder.

Utnämningen av FPA görs årligen av World Future Council, WFC, och målsättningen är att lyfta fram lösningar på framtidens problem. I år låg fokus på satsningar som gynnat ekologiska jordbruk.

Arbetet för en ekologisk övergång inleddes 2003 då delstatsministern Pawan Chamling meddelade att Sikkim skulle bli Indiens “första ekologiska delstat” och sedan dess har man drivit satsningar för att regionens bönder ska kunna odla ekologiskt. Det har skett genom att en stor del av budgeten gått till att stötta och utbilda bönder, ge dem tillgång till olika tjänster och skapa myndigheter med uppgift att certifiera bönder.

Vid sidan av Sikkim fick även Danmark en utnämning för landets satsningar på ekologiska odlingar. I dag är marknadsandelen för ekologiska varor i Danmark högst i världen, och nästan 80 procent av danskarna köper i dag ekologiska varor.

– Att danska konsumenter väljer ekologiska varor beror på att vi har satsat mycket på konsumentinformation och arbetat strategiskt med varuhusen för att få dem att lyfta fram ekologiska varor, säger Paul Holmbeck, vid producentorganisationen Organic Denmark, till IPS.

De satsningar som gjorts i Sikkim och Danmark, och även i Ecuador och Brasilien, som också fick utmärkelser för sitt arbete, ses som en del av arbetet för att få fler länder att gå över till ekologiska jordbruk.

Enligt rapporten The World of Organic Agriculture 2018, som tagits fram gemensamt av forskningsinstitutet FiBL och paraplyorganisationen IFOAM, som arbetar för att stärka ekologiska jordbruksmetoder, odlades 57,8 miljoner hektar mark ekologiskt 2016. Det var en ökning med 13 procent i jämförelse med föregående år – en ökning som kunde noteras i alla världsdelar. Enligt rapporten fanns det 2,7 miljoner ekobönder i världen 2016, varav 40 procent kommer från Asien, följt av Afrika och Latinamerika.
Indien är det land där det finns flest ekobönder, 835 000 indier odlar ekologiskt.

Samtidigt står utvecklingen mot fler ekologiska jordbruk inför en rad hinder i många länder, däribland fattigdom, undernäring, ojämn resursfördelning och utarmade naturresurser samt klimatförändringar.

Jordbruksexperten Vandana Shiva, som är medlem av WFC, säger till IPS att satsningar på ekologiska jordbruk är mycket viktiga för framtiden.

– Ekoodlingar är den enda aktuella lösningen på klimatfrågan. Odlingar med kemiska metoder är en mycket stor bidragsgivare till utsläpp av växthusgaser medan ekologiska odlingar i stället binder koldioxid i marken, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV