← Till Tidningen Global
Radar

Många matproducenter tvingas gå hungriga

Charles Wachira/IPS | Arbetare på en teplantage i distriktet Kiambu i Kenya.

De jordbruksarbetare som står bakom en stor del av den mat som produceras i världen tvingas många gånger själva gå hungriga.
Hilal Elver, som är FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, säger att jordbruksarbetare över hela världen lider av matbrist, men också utsätts för farliga arbetsmiljöer.

JORDBRUK Över en miljard människor i världen – motsvarande en tredjedel av arbetskraften – arbetar inom jordbruket. Och trots att de har en avgörande roll för produktionen av mat har mängder av jordbruksarbetare svårt att betala för den mat de själva och deras familjer har behov av på grund av sina dåliga inkomster.

Enligt FN:s jordbruksorganisation FAO tjänar nästan åtta av tio bönder på landsbygden i utvecklingsländerna mindre än motsvarande 1,25 dollar om dagen. Även i den rika delen av världen är lönerna ofta låga. I USA uppges hälften av dem som arbetar på jordbruk tjäna mindre än minimilönen. Enligt en undersökning från Food Chain Workers Alliance ligger inkomsterna för en fjärdedel av alla jordbruksarbetare under den federala fattigdomsgränsen, vilket gör att många blir fastlåsta i fattigdom.

Hilal Elver säger att de som drabbas värst av denna situation är kvinnor och migrantarbetare.

– Arbetsgivare ser i högre utsträckning migrantarbetare som en utbytbar låglönegrupp som kan tystas och som inte har rätt till kollektiva förhandlingar för högre löner och bättre arbetsvillkor.

I exempelvis Kalifornien, som står bakom den största produktionen av frukt och grönsaker i USA, är hela 91 procent av arbetskraften inom jordbruket födda utomlands, främst i Mexiko. En mycket stor del av dem lever under fattiga förhållanden.

Hilal Elver säger att jordbruket även är en bransch som drabbas av många arbetsplatsolyckor. Varje år beräknas 170 000 jordbruksarbetare dö på grund av sitt arbete. En bidragande orsak är att många utsätts för farliga och giftiga substanser, som kan leda till en rad sjukdomar och även dödsfall.

På många platser i världen har dock jordbruksarbetare börjat organisera sig och ställa krav på sina arbetsgivare. Det är en utveckling som Hilal Elver ser positivt på – men samtidigt måste världens länder göra mer för att skydda jordbruksarbetarnas rättigheter.

– Arbetsrätt och mänskliga rättigheter hänger samman, och dessa rättigheter är en förutsättning för att jordbruksarbetares ska garanteras sin rätt till mat, säger hon.

I en rapport skriver FN-rapportören att världens länder bör fastställa en ”levnadslön” för arbetare och även verka för förbättrade arbetsmiljöer, som ska kontrolleras genom inspektioner. Dessutom uppmanas världssamfundet att arbeta för att minska användningen av bekämpningsmedel, genom förbud mot farliga ämnen och genom att satsa på alternativa bekämpningsmedel.

– Det är dags att världens länder tar krafttag och agerar mot dem som begår människorättsbrott mot jordbruksarbetare, slår Hilal Elver fast.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV