← Till Tidningen Global
Radar

Rwanda satsar på klimatanpassning

Aimable Twahirwa/IPS | Terasser byggs över sluttningar för att förhindra jorderosion i distriktet Rulindo i norra Rwanda.

Rwanda är ett av få länder i världen som har skapat en särskild fond för klimatanpassningsåtgärder. Den nya fonden har finansierat flera projekt inom grön ekonomi.

RWANDA Den gröna fonden som går under namnet Fonerwa inrättades 2012 och används även för att kanalisera internationella medel för klimatanpassning.

Rwandas miljömyndighet Rema framhöll redan i en rapport 2015 vikten av att landet fortsätter med anpassningsåtgärder för att utvecklingen ska kunna fortsätta under förändrade klimatförhållanden.

Genom finansiering från Fonerwa i 35 större projekt har 130 000 gröna jobb skapats och 25 000 familjer fått tillgång till rena energikällor. Enligt officiella uppskattningar har 20 000 hektar mark skyddats mot erosion. Fonerwa erbjuder också långsiktiga lån till företag som satsar på miljömässig hållbarhet.

Rwanda ställs inför nya utmaningar med en växande befolkning och ett ökat tryck på naturresurser. Landet förlitar sig på den gröna fonden för att kunna arbeta efter en ny strategi för grön tillväxt och uppnå flera av de nationella klimatmålen.

Coletha Ruhamya, som är chef för miljömyndigheten Rema, säger till IPS att grön tillväxt endast är möjlig att uppnå om den privata sektorn är involverad och har en ledande roll.

– Detta eftersom företagen här i landet alltid har varit förknippade med miljöförstöring, säger hon.

År 2015 utlovade FN:s gröna klimatfond att bidra med mellan 10 till 50 miljarder dollar i klimatfinansiering till Rwandas miljömyndighet.
FN:s klimatfond hjälper utvecklingsländer att minska sina utsläpp av växthusgaser och finansiera klimatanpassningar.

I mars 2018 fick Rwandas regering ytterligare 32,8 miljoner dollar från FN:s gröna klimatfond för att stärka samhällen som drabbas av klimatförändringar i distriktet Gicumbi i norra Rwanda. Investeringar ska göras under sex år för att hjälpa samhällen på landsbygden som ofta drabbas av jordskred och översvämningar att anpassa sig till nya klimatförhållanden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV