← Till Tidningen Global
Radar

Nya bevis för superhål i Vintergatans mitt

Illustration: ESO | Forskare har analyserat cirkulerande gas som är på väg att sugas in i det supertunga svarta hål som finns i Vintergatans mitt, något denna illustration försöker visualisera.

Nu finns nya bevis för ett supertungt svart hål – mitt i vår egen galax.

UNIVERSUM Forskarna har länge antagit att i mitten av de flesta, kanske alla, galaxer finns ett supertungt svart hål. Så även i vår egen Vintergata.

Massan av dessa hål antas vara flera miljoner eller till och med miljarder gånger vår egen sol, varför gravitationen inuti dem är så stor att allting är sammanpressat till en enda punkt. Runt varje hål tänker sig forskarna att det finns en sfärisk gräns, den så kallade händelsehorisonten, bortom vilken ingenting, inte ens ljus, kan slippa ut.

Starka bevis

Bevisen för ett supertungt svart hål i Vintergatans mitt har varit tämligen starka, enligt Josefin Larsson, biträdande professor i partikel- och astropartikelfysik, vid KTH i Stockholm.

– Det har man vetat länge, eftersom man ser hur stjärnorna rör sig i ett speciellt mönster runt hålet, säger hon.

Nu har en grupp europeiska astronomer hittat ytterligare belägg för att ett sådant hål verkligen existerar. Detta efter att ha observerat hur moln av gas cirkulerar med en tredjedel av ljushastigheten i närheten av hålets händelsehorisont. Enligt forskarna är detta första gången som någon materia observerats så nära det svarta hålets kant.

"Samlar på sig material"

”Resultaten är en rungande bekräftelse av det massiva svarta hål-paradigmet”, konstaterar forskningsledaren Reinhard Genzel vid Max Planck-institutet för utomjordisk fysik, i ett pressmeddelande.

Observationerna gjordes med hjälp av instrumentet Gravity som ingår i den europiska rymdorganisationen ESO:s VLT-teleskop i norra Chile.

”Tack vare Gravity:s oerhörda känslighet har vi kunnat observera i realtid och i aldrig tidigare skådad detalj hur det svarta hålet samlar på sig material”, säger kollegan Oliver Pfuhl, även han vid Max Planck-institutet för utomjordisk fysik.

Fakta: Svarta hål

Ett svart hål är en punkt i rymden där gravitationen är så stor att allt sugs in, till och med ljus.

Hålet omges av en så kallad händelsehorisont, en tänkt radie som utgår från den punkt som utgör själva hålet och som är direkt proportionerlig mot det svarta hålets massa.

Ljus och materia som kommit innanför denna sfär kan aldrig lämna det svarta hålet.

En observatör utanför denna yta kan därför aldrig få veta vad som händer innanför. Materia och ljus kan passera genom händelsehorisonten utifrån och in, men inte tvärtom.

Termen ”svart hål” myntades 1968 av den amerikanske fysikern John Wheeler.

Källa: NE med flera