← Till Tidningen Global
Radar

FN-expert kräver stopp för våld mot hbtq-personer

Dennis Engbarth/IPS | Deltagare i en årlig marsch för hbtq-personers rättigheter i Taipei i Taiwan.

Över hela världen utsätts hbtq-personer för omfattande våld och diskriminering – och detta är något som ländernas regeringar måste sätta stopp för. Det kräver en FN-expert.

VÄRLDEN Victor Madrigal-Borloz är FN:s oberoende expert på frågor kring våld och diskriminering som drabbar människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Han lade nyligen fram en rapport inför generalförsamlingen som beskriver den globala situationen för i synnerhet transpersoner som ”katastrofal”.

– Dessa människor drabbas av våld och diskriminering på en nivå som är stötande för mänsklighetens samvete, säger Victor Madrigal-Borloz.
Han påpekar att det finns 71 länder i världen som kriminaliserar vissa sexuella läggningar och könsöverskridande identiteter. I många länder utsätts hbtq-personer för både diskriminering och våld endast baserade på deras identitet. Hittills i år uppges minst 22 transpersoner ha blivit mördade i USA.

Brasilien är ett annat land där våldet är mycket omfattande. Under förra året rapporterades 445 mord på hbtq-personer, däribland mordet på transkvinnan Dandara dos Santos, som torterades och misshandlades innan hon sköts till döds i nordöstra Brasilien. Många befarar att hatbrotten kommer att öka i landet under den nyvalde presidenten Jair Bolsonaro, som sagt att homosexualitet är ”ett hån mot familjestrukturen” och något som kan ”behandlas” med våld.

Victor Madrigal-Borloz understryker att när hbtq-personer kriminaliseras innebär det också att de förföljs på grund av sin sexuella läggning.
Han påpekar att många dessutom marginaliseras genom att nekas tillgång till olika samhällstjänster, däribland rätten till bostad. Runt var femte transperson i USA uppges ha varit hemlös under sin livstid och en stor andel av landets hemlösa ungdomar är transpersoner.

Enligt Victor Madrigal-Borloz kan juridiska erkännanden av människors könsöverskridande identitet vara av mycket stor vikt.

– Åtgärder för att försäkra att det råder samstämmighet mellan personers egenupplevda könstillhörighet och juridiska erkännanden är av största vikt för att förhindra våld och diskriminering, säger han.

Det pågår en motsatt utveckling i delar av världen, däribland i Ungern där premiärminister Viktor Orban satt stopp för genusstudier vid universiteten.

Samtidigt lyfter Victor Madrigal-Borloz rapport fram några goda exempel på hur diskriminering och våld mot hbtq-personer kan bekämpas. Där lyfts Uruguay fram, där man har infört ett program som syftar till att hjälpa transpersoner att med lagens hjälp bland annat få ta del av olika socialförsäkringsprogram. Nya Zeeland är ett annat exempel. Där kan landets invånare välja att i sina pass även uppge sin könstillhörighet som en tredje kategori, och det gäller även för personer som ännu inte har fyllt 18 år.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres slog nyligen fast att världsorganisationen måste stärka sitt arbete mot det våld som drabbar hbtq-personer i olika delar av världen.

– När vi firar att 70 år har gått sedan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs vill jag understryka att Förenta Nationerna aldrig kommer att ge upp kampen för att alla ska kunna leva sina liv fria och jämlika vad gäller värdighet och rättigheter, sade han.

I de globala utvecklingsmål som världens länder kommit överens om nämns inte hbtq-personer specifikt. Samtidigt slår målen fast att alla människor har rätt att kunna leva utan att utsättas för diskriminering.

– I enlighet med målen krävs det omedelbara och snabba insatser från stater för att se till att dessa människor inte hamnar på efterkälken, säger Victor Madrigal-Borloz.