← Till Tidningen Global
Radar

Hushållens sopor ökar – matsvinnet problem

Tomas Oneborg/SvD/TT | Mängden hushållssopor ökar igen, efter en minskning i början av 2010-talet.

Mängden hushållssopor ökar igen, efter en nedgång i början av 2010-talet. I fjol slängde vi 473 kilo per person, mot 467 kilo året före. Sopor som bidrar till växthuseffekten – och som till stor del består av matrester.

SVERIGE En fjärdedel av landets kommuner saknar system för utsortering av matavfall. Och även i kommuner som har det slarvas det från hushållens sida.

– Det är en beteendefråga. Många kommuner försöker men trots det är det i många fall nästan en tredjedel av soppåsen som innehåller matavfall, trots att det finns sorteringsmöjligheter, säger Jenny Westin på Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.

"Realistiskt mål"

Alla kommuner ska senast 2021 ha system för utsortering av matavfallet, har regeringen bestämt. Avfall Sverige har tagit fram ett mål för kommunerna om att mängden hushållssopor ska minska med 25 procent mellan 2015 och 2025.

– Det är ingen omöjlighet utan ett realistiskt mål som kan nås genom att minska matsvinnet och sortera ut förpackningar från mängden. Regeringen har också tagit fram nya förordningar som gör att förpacknings- och tidningsinsamlingar ska bli mer hushållsnära så det ska bli enklare, säger Jenny Westin.

Hushållen står för den största delen av allt matavfall, nästan tre fjärdelar under 2016, rapporterar tidningen Hem och Hyra som hänvisar till SCB.

Konjunkturen påverkar

Mängden sopor avspeglar konjunkturen – vid högkonjunktur konsumerar vi mer, och slänger mer, enligt Avfall Sverige.

I kommuner som komposterar mycket och är bra på att sortera ut förpackningar är mängden lägre. Andelen turister påverkar också, men siffrorna är inte entydiga. I turistmagneten Stockholm till exempel var avfallsmängden per person under genomsnittet i fjol.

– Har man tillgång till sopsorteringsstationer i närheten, eller sorterar hemma, brukar man bli bättre på det, säger Jenny Westin.

Fakta: Så mycket slänger vi på ett år

Mängden hushållssopor per person och år:
2007: 493 kg
2008: 492
2009: 477
2010: 446
2011: 459
2012: 460
2013: 461
2014: 463
2015: 478
2016: 467
2017: 473
Källa: Avfall Sverige

Fakta: Så minskar du sopmängden

Tänk efter innan du köper något nytt och återanvänd mer. Köper du nytt, köp så bra produkter som möjligt.

När du ska slänga: källsortera ut tidningar och förpackningar för återvinning, och matavfall som kan bli till biogas och biogödsel.

Använd matrester genom att till exempel laga matlådor. Köp inte hem mer än vad du tror att du kan konsumera. Stirra dig inte blind på bäst-före-datum, utan lukta, känn och smaka för att avgöra om produkten är ätbar.

Källa: Avfall Sverige m.fl.