← Till Tidningen Global
Radar

Politiskt framsteg för Palestina som blir ordförande för G77

Majdi Mohammed/AP Photo/TT | Elever på Ziad Abu Ein School  i Ramallah.

Palestina blir i januari ordförande för utvecklingsländernas största koalition inom FN, den så kallade G77-gruppen. Det kan betraktas som ett framsteg för Palestina och ett förödmjukande nederlag för USA och den amerikanska FN-ambassadören Nikki Haley.

PALESTINA Gruppen G77, som bildades av just 77 nationer, har vuxit till att i dag tillsammans med Kina representera 134 av FN:s medlemsstater.
Traditionellt talar G77 som en samlad grupp inför FN:s generalförsamling, som är världsorganisationens högsta beslutande organ, liksom inför olika möten inom FN-kommittéer och på internationella konferenser.

Donald Trumps FN-ambassadör Nikki Haley lovade förra året att “föra bok” över hur olika länder röstar inom världsorganisationen och att detta sedan ska påverka biståndet.

Men omröstningen i FN:s generalförsamling den 16 oktober var på alla sätt ett förödmjukande nederlag för Trumpadministrationen som flyttat sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem och beslutat att hålla inne 300 miljoner dollar från USA till FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA.

Palestina, som är icke-medlemsstat i FN, valdes till ordförande för G77 vid ett ministermöte inom G77 i slutet av september. Vid omröstningen i generalförsamlingen bekräftades sedan det valet.

146 av 193 av FN:s medlemsstater röstade för Palestina som ordförande medan endast Israel och Australien tillsammans med USA röstade emot och 15 länder avstod från att rösta i frågan.

USA motsätter sig starkt valet av Palestina som ordförande för G77. Mouin Rabbani vid Institute for Palestine Studies i Washington säger till IPS att valet endast kan tolkas som ett slag i ansiktet på USA.

USA:s avgående FN-ambassadör Nikki Haley sade efter omröstningen:

– USA erkänner inte Palestina som självständig stat och konstaterar att någon sådan stat aldrig kunnat bli formell medlemsstat i FN. Dagens misstag i FN undergräver möjligheterna till fred genom att främja illusionen som finns hos några palestinska ledare att de kan nå sina mål utan direkta fredssamtal.

Denna omröstning är inte till någon hjälp för det palestinska folket.

Den palestinske FN-ambassadören Riyad Mansour menar att resultatet av omröstningen i generalförsamlingen visar på multilateralism när den är som bäst.

Resultatet innebär att Palestina får rätten att göra uttalanden för G77-gruppens räkning och Kina, samt även att lägga fram och stödja förslag och presentera dem på uppdrag av G77-gruppen och Kina.

Mouin Rabbani säger att valet av Palestina som ordförande för G77 bör betraktas som ett direkt svar på att USA tagit ställning om Israels suveränitet över Jerusalem i strid med flera FN-resolutioner, att USA stoppat sin finansiering av UNRWA och genomfört andra åtgärder som riktats mot civila i ockuperade områden och som legitimerar Israels kontroll över det palestinska folket, deras territorier och resurser.

– Om det här hade varit en vanlig omröstning om ordförandeskapet i G77 är det tveksamt om Palestina hade blivit nominerat och högst osannolikt att Palestina skulle ha blivit framröstat och vunnit. Med andra ord så handlade omröstningen om något mycket större än förmågan att leda G77, framför allt handlade det om ett politiskt budskap riktat mot Washington, förklarar Mouin Rabbani.

Han säger att den övervägande majoriteten av G77-medlemmarna har ställt sig i kö hos Nikki Haley för att be henne notera att de bestämt motsätter sig USA:s politik gentemot palestinierna och de mera vittgående målsättningar som Trumpadministrationen försöker uppnå.

– Men den största utmaningen är att omsätta dessa symboliska segrar, hur viktiga de än må vara, i konkreta framsteg, förklarar han.
 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV