← Till Tidningen Global
Radar

Studenter leder utvecklingen mot hållbar energi

Charity Chimungu Phiri/IPS | Felistas Ngoma, 72, från Nkhamenya i distriktet Kasungu i Malawi förbereder mat.

Över 640 miljoner människor i Afrika saknar tillgång till elektricitet. Många förlitar sig på smutsiga energikällor för uppvärmning, matlagning och belysning. I Uganda har studenter hittat nya sätt att använda organiskt avfall som en resurs.

ZIMBABWE Ekonomistudenten Brian Kakembo Galabuzi från Uganda har utvecklat en lösning som är renare och billigare, även om det inte löser energifrågan för alla som saknar tillgång till elektricitet. Hans företag Waste to Energy Youth Enterprise tillverkar bränslebriketter av avfall från jordbruket och organiskt avfall.

Han fick idén efter att ha träffat andra studenter och diskuterat sätt att bekämpa energifattigdomen vid International Student Energy Summit i Bali i Indonesia 2015. Energifattigdom definieras som brist på tillgång till modern energi för matlagning, uppvärmning, belysning och grundläggande energitjänster för tillverkning, service, skolor, vårdcentraler och generering av inkomster.

Brian Kakembo Galabuzis
företag grundades med filosofin att det går att kommersialisera det biologiska avfallet på gräsrotsnivå och utveckla nya energilösningar genom en ungdomsledd rörelse i Uganda.

Löftet om en inkomst eller andra fördelar har lett till att unga välkomnar utvecklingen mot hållbar energi.

– Vi tror att fördelarna med hållbar energi som tidsbesparingar, ren luft, miljöskydd och god hälsa inte är något som de arbetslösa ungdomarna vill höra om. Majoriteten av världens befolkning är ungdomar och många är arbetslösa. Det är därför vi har tagit fram en lösning baserad på de ekonomiska fördelarna, som skulle ge inkomster till arbetslösa ungdomar och kvinnor, säger Brian Kakembo Galabuzi till IPS.

Afrika är en resursrik kontinent i fråga om energikällor, men en stor andel av befolkningen på över 1,2 miljarder har ingen tillgång till elektricitet. Det beräknas att kontinenten kan producera 10 terawatt solenergi, 350 gigawatt vattenkraft och 110 gigawatt vindkraft. Alla dessa energikällor kan utnyttjas effektivt om rätt slags investeringar genomförs, visar en studie som gjordes av konsultföretaget McKinsey & Company 2015.

Brist på investeringar i lösningar som ligger utanför distributionsnätet har lett till att fossila bränslen och biomassa används som energikällor. Men det finns lösningar utanför det vanliga distributionsnätet som kan ge miljoner människor tillgång till ren och prisvärd energi samtidigt som det minskar koldioxidutsläppen och föroreningarna inomhus.

Den växande efterfrågan på energi i Afrika och i andra utvecklingsekonomier visar att det är brådskande att främja och tillhandahålla renare energi till ett pris som är överkomligt. Trä, kol, gräs och fast avfall som gödsel och människors avföring är olika former av biomassa som kan omvandlas till bränsle och energikällor.

Studenter som Brian Kakembo Galabuzi ser nya möjligheter i den här sektorn. Företagets briketter tillverkas av organiskt avfall och säljs till verksamheter som använder ved där 80 procent kommer från skog i Uganda. Nya studier visar samtidigt att Uganda kan förlora all sin skog på 40 år om inte avskogningen stoppas. Detta beror till stor del på befolkningsökningen och en ökad efterfrågan på mark och ved.

– Med vår lösning kan vi garantera våra kunder minskade bränslekostnader i samband med matlagning på 35 procent, en halverad tillagningstid och det viktigaste av allt, en arbetsmiljö utan föroreningar, säger Brian Kakembo Galabuzi till IPS.

Ett pilotprojekt vid St. Kizito i Ugandas huvudstad Kampala har visat uppmuntrande resultat. St. Kizito är den första skolan att använda sig av de briketter som tillverkas av Waste to Energy Youth Enterprise. Genom att använda de nya briketterna har skolan lyckats minska sina kostnader med motsvarande 2 500 dollar per år, och tillagningstiden av skolmaten har kunnat halverats. Skolkökspersonalen säger också att de trivs bättre på arbetsplatsen eftersom de inte längre utsätts för föroreningar.

– Vårt projekt använder organiskt avfall från bönder och marknader så som majskolvar, bananskal och mycket annat som betraktas som oanvändbart. Vi ger bönder och avfallsinsamlare en möjlighet att tjäna pengar på det organiska avfallet vilket kan innebära ett lyft för jordbruks- och avfallssektorn, säger han.

Brian Kakembo Galabuzi säger att verksamheten har förutsättningar att kunna anställa 40 personer inom avfallsinsamling, produktion, marknadsföring, distribution och finansiering. Han menar att över 30 000 arbetsplatser i Uganda skulle kunna vara intresserade av att köpa de nya briketterna.

I samarbete med landets regering utbildar även Waste to Energy Youth Enterprise ungdomar och kvinnor i tillverkning av briketter för att de ska ha möjlighet att starta egna företag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV