← Till Tidningen Global
Radar

Övning i Norge ska förbättra svenskt försvar

Petra Älvstrand/TT | Förberedelser på Norrbottens regemente I 19 i Boden inför Natoövningen.

Utländska stridskrafter på svensk mark och i svenskt luftrum – men också svenska soldater, sjömän och piloter på marken, i vattnen och i luften över Norge.
En stor Nato-övning går nu av stapeln och för Sverige är den delvis unik.

SVERIGE Redan har utländska militärfordon rullat genom Sverige på väg mot övningsområdena i Norge, och fler lär det bli de närmaste dagarna.

– Det är viktigt för Sverige att vara med i övningen för vi har i grunden en politisk beställning på att öka vår militära förmåga. Det är ett svar på den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde så det är ett helt naturligt steg, säger Michael Claesson, generalmajor på Försvarsmaktens högkvarter, till TT.

– Dessutom får vi möjligheten att arbeta i närområdet i ett kvalificerat sammanhang för att kunna öva våra militära styrkor.

Övningen Trident Juncture 18 börjar den 25 oktober och ska pågå till den 23 november. Dess utgångspunkt är att Norge attackeras militärt från öster av fem fiktiva stater.

Totalt 50 000–51 000 militärer från de 29 Natoländerna samt Sverige och Finland deltar. Från Sverige är det pansarförband, sju stridsflygplan av typen Jas 39 Gripen, två Visbykorvetter, en pluton från Hemvärnet samt stabsofficerare – totalt cirka 2 200 personer.

Amerikaner i Luleå

Försvarsmakten pekar på allmänt förbättrad militär förmåga, men för Jas-planen och korvetterna handlar det också om en certifiering för att, om politiker så beslutar, kunna delta i Natos snabbinsatsstyrka NRF.

Jas-planen ska baseras i norska Bodø, medan amerikanska flygvapnet samtidigt ska ha 18 stridsflygplan av typen F-16 samt två tankningsflygplan baserade i Luleå.

– Det ger en särskild möjlighet att öva på andra flygbaser och på det vi kallar interoperabilitet. Vi tränar också vår förmåga att tillhandahålla den typen av förutsättningar för andra länder, säger Claesson.

Totalt 14 länder ska bidra med flygplan till övningen, så även flera länders plan kan komma att synas i svenskt luftrum.

Claesson hänvisar till att också den svenska regeringens och riksdagens uttalade solidaritetsförklaring – om att hjälpa andra EU-länder eller nordiska grannar vid katastrofer eller angrepp – ligger till grund för övningen.

"Krigs- och konfliktavhållande"

Den visar även Sveriges allierade att det åtagandet tas på allvar, säger han.
På frågan om vad det skickar för signaler österut, mot Ryssland, svarar Claesson:

– Det är en utgångspunkt för oss att den här typen av övningsverksamhet hotar ingen. Den är inte riktad mot någon, men det är klart att det också är en funktion av hur vi ser på utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde. Det är ju också den faktor som har kommit att ställa krav på oss och på vår omvärld om en ökning av den militära förmågan – men det görs för att verka krigs- och konfliktavhållande.

Claesson betonar övningens betydelse för det utvecklade säkerhetspolitiska samarbetet med Nato och Finland.

Spela sig själva

Övningen är också unik, enligt Försvarsmakten. Vid en ledningsövning den 14–23 november ska Sverige och Finland spela sig själva gentemot Nato, och inte som vid tidigare samövningar vara fiktiva geografiska enheter.

– Det innebär särskilda fördelar för scenariouppbyggnaden, att vi utgår från geopolitiskt och geostrategiskt relevanta faktorer – nämligen sanningen. Vi kan arbeta med rätt förutsättningar, rätt geografi och rätt begränsningar. Det är en stor fördel i vårt planeringsarbete, säger Claesson.

TT: Så Nato måste i den övningen ta hänsyn till svenska och finska gränser, lagar och säkerhetspolitiska ställningstaganden?

– Det är korrekt, svarar Claesson.

– Det kommer att förtydliga förutsättningarna för både Natosidan och för vår sida, fortsätter han.

Fakta: Övningen Trident Juncture 18

Natoövningen Trident Juncture 18 pågår i huvudsak i Norge mellan den 25 oktober och den 23 november. Den ska öva Natos snabbinsatsstyrka NRF (Nato respons force) samt försvaret av Norge och består bland annat av en förbandsövning som pågår den 25 oktober till den 7 november och en ledningsövning som hålls den 14–23 november.

Samtliga 29 Natoländer deltar, liksom partnerskapsländerna Sverige och Finland. Totalt handlar det om 50 000–51 000 militärer.

Länderna som deltar med flyg är Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kanada, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA.

Det amerikanska flygvapnet kommer att ha cirka 18 stridsflygplan av typen F-16 och två tankningsflygplan samt omkring 300 personer på plats på flygflottlinjen F 21 i Kallax i Luleå.

Från Sverige deltar cirka 1 900 personer från armén, cirka 100 vardera från flygvapnet och marinen, cirka 50 från Hemvärnet samt cirka 25 stabsofficerare.

Den svenska armén har en reducerad brigad på plats (främst från regementena P 7, P 4 och I 19), marinen har två Visbykorvetter (från 3:e sjöstridsflottiljen) och flygvapnet sju Jas 39 Gripen (från F 21).

De svenska arméfordonen består bland annat av stridsvagn 122 (Leopard), stridsfordon 9040, pansarterrängbil 360, ingenjörsbandvagn 120, brobandvagn 120 samt artilleripjäser av typen Archer.

Källa: Försvarsmakten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV