← Till Tidningen Global
Zoom

Rekordstora skillnader i barnafödande

Olivier Girard/UNFPA/TT | Niger har den högsta fertilitetsgraden i världen.

På många håll i världen föder varje kvinna 2,5 barn eller färre. Men fortfarande finns runt 40 länder där genomsnittet är fyra barn eller fler – vilket sätter käppar i hjulen för de globala utvecklingsmålen, enligt FN:s befolkningsfond.

Hassia planerade aldrig att bli gravid. Mannen som hon träffade försäkrade henne om att han använde skydd – men när hon blev med barn så lämnade han henne. Och när Hassias farmor upptäckte den växande magen slängde hon ut sitt barnbarn.

– Jag var ignorant när det kommer till sex. På barnhemmet [där hon växte upp] hölls flickar och pojkar åtskilda och jag blev aldrig informerad om riskerna, säger nu 19-åriga Hassia, vars son Oumou har fyllt tre år, till FN:s befolkningsfond UNFPA.

Stora skillnader

Niger – där Hassia bor – har den högsta fertilitetsgraden i världen, på landsbygden föder varje kvinna i genomsnitt 8,1 barn. Medan många västländer tampas med en allt äldre befolkning står man här inför en motsatt situation, med en befolkning där hälften är under 15 år.

Men Niger ligger långt från snittet när det gäller barnafödande. I nästan alla världens länder har fertilitetsgraden sjunkit de senaste 150 åren, särskilt sedan 1960-talet. Tidigare födde varje kvinna fem barn eller fler, men nu har genomsnittet landat på max 2,5 barn i en majoritet av världens länder med en befolkning på minst en miljon människor.

Trenden mot mindre familjer hänger ihop med en högre grad av självbestämmande, ekonomisk utveckling samt utvidgade fri- och rättigheter, skriver UNFPA i en ny rapport. Men utvecklingen går inte lika snabbt överallt – faktum är att skillnaderna i fertilitet aldrig har varit så stora som nu.

Hindrar mål

I 43 länder med fler än en miljon invånare föder varje kvinna i genomsnitt fyra barn eller fler. 38 av dem ligger i Afrika söder om Sahara, en region som kommer att stå för över hälften av befolkningstillväxten i världen fram till 2050 om utvecklingen fortsätter på samma sätt.

UNFPA menar att den höga fertilitetsgraden i de här länderna är ett hinder i arbetet med att nå de globala utvecklingsmålen – i synnerhet nummer ett och tre som handlar om att utrota all fattigdom och garantera alla ett hälsosamt liv.

”Ett fullständigt förverkligande av reproduktiva rättigheter är vägen framåt”, skriver UNFPA-chefen Natalia Kanem och pekar på kraften i att ge alla människor möjlighet att bestämma över sig själva och sina egna liv, oavsett var de bor i världen eller hur mycket pengar de tjänar.

I dag finns omkring 214 miljoner kvinnor som vill hindra en graviditet, men som inte har tillgång till preventivmedel.

Fakta: Så många barn föds i genomsnitt

FN:s befolkningsfond har tittat på fertilitetsgraden i länder med över en miljon invånare.
FertilitetsgradAntal länder
4 barn eller fler43
2,6–3,9 barn30
1,5–2,5 barn62
1,5 barn eller färre22

Källa: FN:s befolkningsfond UNFPA

Fakta: FN:s globala utvecklingsmål

FN:s globala hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG) började gälla den 1 januari 2016.
1. Utrota all form av fattigdom överallt.
2. Utrota hunger, säkerställ matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.
3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.
4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.
5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.
6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.
7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.
9. Bygg upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
11. Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC).
14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
15. Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygg effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
17. Stöd verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV