← Till Tidningen Global
Radar

Protester mot ö-projekt i Hong Kong

Kin Cheung/AP Photo/TT | I Honk Kong bor det drygt 7 miljoner människor.

I Hong Kong har planerna på bygget av en artificiell ögrupp lett till stora protester. Bygget är ett led i regeringens försök att råda bot på bostadsbristen och ska i färdig form kunna husera en dryg miljoner invånare inom de kommande decennierna.

HONG KONG Projektet går under namnet ”Lantaus morgondagsvision” och kritiseras för att vara onödigt, ofinansierat och ohållbart. Naturvårdare menar att fiskehabitat och marint liv kommer ta mycket stryk. Än så länge ligger projektet kvar på ritbordet, och en av anledningarna till det är budgetutrymme, tror Lam Chiu Ying, professor i geografi och resursfördelning vid Kinesiska universitetet i Hong Kong:

– Inget har hänt av två enkla skäl: det finns inget reellt behov till det, och det andra är att regeringen inte har råd med det, säger han till South China Morning Post.

Lam Chiu Ying har genom åren ställt sig tveksam till planer på att stöpa om icke-urbana zoner som nationalparker och jordbrukszoner till bostadsområden. Anledningen är de gröna fickornas rekreativa funktion i Hong Kongbornas trånga tillvaro.

”Särskilt för låginkomsttagare som lever i den syrefattiga och trånga innerstaden är våra luftiga parker viktiga. Där kan de slappna av, andas och vandra genom vackra landskap”, skrev han i en artikel för South China Morning Post 2013.

Gröna rörelser och stora delar av allmänheten instämmer – men ändå kvarstår problemet med trångboddheten och bristen på bostäder att reda ut. Särskilt i tider då Hong Kong allt mer länkas samman med övriga Kina, såväl infrastrukturellt som ekonomiskt och politiskt. Artificiell mark som projektet ”Lantaus morgonvision” avser byggas på är heller inget nytt inslag i regionen. Hong Kongs flygplats vilar på mark som ”återbördats” från havet, och en fjärdedel av den gamla fiskebyns invånare ska enligt officiella siffror leva på ”återbördad mark”.

Ansvariga politiker räknar med att kunna välkomna de första invånare till de nya artificiella öarna tidigast år 2032. Ett besked som inte erbjuder någon lösning på det mest akuta problemet, menar juristen och miljökämpen Eddie Chu i en intervju med The Guardian:

– Hong Kongs bostadsproblem kräver en akut lösning, till exempel i form av provisoriska bostäder, inte megaprojekt som kräver 20 år att färdigställa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV