← Till Tidningen Global
Radar

Klimatförändring orsakar insektsdöd

AP/TT | En groda i Puerto Rico.

Klimatförändringar pekas ut som orsaken bakom en drastisk minskning av insekter i Puerto Ricos regnskogar, enligt en ny studie.

KLIMAT Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS , bygger på studier i den väl skyddade regnskogen i Puerto Rico.

Huvudförfattaren till studien, Bradford Lister, besökte platsen på 1970-talet och gjorde flera undersökningar av förekomsten av insekter, andra leddjur och övrig fauna. När han återvände 40 år senare märkte han genast en tydlig förändring; det var färre fåglar och nästan alla fjärilar hade försvunnit, säger han till Washington Post.

Minskningen är dramatisk. När forskarna förde nät över lövverken hundratals gånger för att samla in smådjuren, visade vikten av deras biomassa i dag på en fjärdedel till en åttondel av vad den varit 1976. Insektsfällor på marken fångade en sextiondel så många djur 2013 jämfört med 1977.

Som en konsekvens har antalet insektsätande fåglar, grodor och ödlor minskat.

Forskarna pekar ut klimatförändringen som trolig orsak till nedgången. ”De senaste 30 åren har temperaturen i skogen stigit 2 grader och vår studie indikerar att klimatförändringar är den drivande kraften bakom kollapsen av skogens näringsväg”, skriver forskarna.

Fakta: Leddjur

Studien fokuserar på nedgången av leddjur, som är en huvudgrupp där insekter, spindeldjur, kräftdjur och tusenfotingar ingår.

Typiskt för leddjur är att de inte har något skelett inne i kroppen, utan att de i stället har ett yttre skelett bestående av hård hud. För att växa behöver djuren ömsa skinn.

Källa: NE

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV