← Till Tidningen Global
Radar

Bakslag i Latinamerikas kamp mot hungern

Fabiana Frayssinet/IPS | En flicka hjälper till att skala kassava i Acará i nordöstra Amazonas.

Den globala målsättningen är att ingen människa ska behöva gå hungrig 2030. Men de senaste tre åren har utvecklingen i stället gått åt fel håll, och det gäller även i Latinamerika.

HUNGER Enligt de senaste siffrorna från FN-organet Eclac har fattigdomen ökat i Latinamerika mellan 2014 och 2017. Omkring 186 miljoner människor, knappa 31 procent av latinamerikanerna, lever i fattigdom, enligt siffror från 2017. Tio procent av befolkningen på kontinenten, motsvarande 61 miljoner människor, lever i extrem fattigdom.

I Latinamerika beräknas nu 39 miljoner människor lida av hunger.

– Det är mycket oroande att vi inte gör några framsteg. Utvecklingen går åt fel håll, vilket skulle kunna förklaras under ett enskilt år om det varit en stor torka eller en kris någonstans. Men när det sker tre år i rad handlar det om en trend, säger Julio Berdegué, som är regionens högste representant för FN:s livsmedelsorganisation FAO.

Han påpekar att det är särskilt oroande att det inte bara är länderna i Centralamerika, Latinamerikas fattigaste region, som kampen mot hungern går i fel riktning, utan att utvecklingen har stagnerat i andra länder.

– Fler än fem miljoner latinamerikanska barn är kroniskt undernärda. Detta på en kontinent där det finns ett överflöd av mat och höginkomstländer. Det är oacceptabelt, säger Julio Berdegué när IPS träffar honom vid organets huvudkontor i Santiago.

Han påpekar att de barn som tvingas växa upp med hunger riskerar att bli märkta för livet.

– Ett barn vars första år i livet präglas av undernäring begränsas i sin utvecklingspotential för resten av sitt liv.

Julio Berdegué säger att det fortfarande är möjligt att skapa en värld utan hunger till 2030, men att det kräver att regeringar och hela samhällen tar sitt ansvar i den kampen.

– Regeringar måste samla oss alla och skapa och stötta nya arbetstillfällen och inkomstmöjligheter – i synnerhet för dem som lever i socioekonomisk utsatthet.

Han menar att de sociala skyddsnäten måste stärkas, fred främjas, och klimatfrågorna hanteras.

Samtidigt som undernäringen utgör ett hot mot miljontals barn är också är också övervikt och fetma svåra och växande folkhälsoproblem som slår hårt mot Latinamerikas befolkningar.

– Fetman dödar fler människor än den organiserade brottsligheten. Nästan 60 procent av regionens befolkning är överviktig, påpekar Julio Berdegué.

Han säger att det finns över 100 miljoner latinamerikaner som har en så kraftig övervikt att de löper förhöjda risker att drabbas av diabetes, cancer eller stroke. Fler än sju miljoner latinamerikanska barn beräknas lida av fetma, som ofta leder till dåligt självförtroende och drabbar deras känslomässiga och fysiska utveckling.

– Detta är barn som löper risk att dö unga, säger Julio Berdegué.

Problemen med övervikt och fetma ökar mycket snabbt i Latinamerika. Enligt beräkningar har siffran över antalet personer som är drabbade av fetma ökat med fyra miljoner människor varje år.

FAO-representanten menar att det som krävs är en djupgående förändring av hela livsmedelssystemet.

– Det handlar om hur vi producerar mat, vad vi producerar, vad vi importerar och hur detta distribueras och vad som finns tillgängligt lokalt. Vad ska man göra om man bor i ett kvarter där den enda butiken bara säljer överprocessad mat och inga grönsaker eller frukter?

Julio Berdegué är även mycket kritisk till snabbmatskedjornas marknadsföring.

– Reklamen berättar dagligen för oss att goda matvanor innebär att gå och sätta sig på en snabbmatsrestaurang och äta två tusen kalorier skräp. Som om detta vore något normalt.

Han menar att människors matvanor måste förändras – men att maten också är en politisk fråga.

– Det finns länder i Karibien som är starkt beroende av importerad mat. Och den största delen av denna mat kan bara kallas mat i teorin eftersom den bara består av kemikalier, fett och skräp, säger han.

Julio Berdegué menar att produktionen av nyttig mat måste öka i många av regionens länder samtidigt som det behövs handelsregler som uppmuntrar till import av mer hälsosamma livsmedel.

På frågan om hur en kontinent utan hunger ska kunna uppnås inom bara tolv års tid menar han att grundfrågan är fattigdomen. Det handlar om att skapa arbetstillfällen och möjligheter för befolkningen att öka sina inkomster.

– Det råder inte brist på mat i Latinamerika. Det handlar om att människor inte har råd att köpa den.

Fattigdomen är betydligt vanligare på landsbygden. På landsbygden lever nästan hälften av befolkningen i fattigdom. Detta driver ytterligare på urbaniseringen. Redan nu bor 82 procent av den latinamerikanska befolkningen i städer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV